Recamp w Katowicach szansą na współpracę branży nieruchomości na Śląsku

Już w marcu śląscy pośrednicy nieruchomości spotkają się w jednym miejscu, aby porozmawiać na temat lokalnego rynku i jego perspektyw w najbliższych latach. Wszystko za sprawą organizowanego po raz pierwszy w Katowicach spotkania branżowego Recamp Lokalnie. Przedsięwzięcie zostało zainicjowane w odpowiedzi na potrzebę integracji środowiska nieruchomości, z położeniem szczególnej uwagi na rozwój współpracy pomiędzy pośrednikami.

Recamp to oddolna inicjatywa osób związanych z branżą nieruchomości mająca na celu integrację środowiska oraz umożliwienie agentom rozwoju poprzez nawiązywanie kontaktu i współpracy z innymi podmiotami na rynku nieruchomości. Ostatni Recamp ogólnopolski, odbywający się we wrześniu 2015, zgromadził ponad 300 specjalistów z całego kraju.

Recamp Lokalnie jest inicjatywą mającą za zadanie integrować podmioty działające na rynku nieruchomości w zakresie ustalonego regionu. Każde tego typu wydarzenie poświęcone jest innym zagadnieniom, a jego głównym celem jest nawiązanie nowych kontaktów biznesowych, jak również wymiana spostrzeżeń na temat procesów zachodzących na rynku.

Głównym tematem pierwszego katowickiego Recampu jest współpraca pomiędzy pośrednikami nieruchomości. Współorganizatorem, a zarazem prelegentem spotkania będzie Agnieszka Szałęga-Gazda, ekspert inicjatywy recamp.pl, która przedstawi uczestnikom jak wygląda współpraca pomiędzy agentami w innych regionach Polski, co jest najważniejsze w przypadku takiej kooperacji oraz jak współpracować, by osiągać zamierzone efekty.

„Współpraca w branży nieruchomości jest bardzo ważna, ponieważ pozwala agentom na większą skuteczność poprzez wzajemne udostępnianie sobie ofert oraz wymianę doświadczeń. Ze względu na przyspieszenie procesów transakcyjnych, na takiej kooperacji zyskują także klienci. Jeżeli chodzi o korzyści długookresowe – współpraca podmiotów działających na rynku nieruchomości pozwala na rozwój i doskonalenie się branży. Dzięki podniesieniu skuteczności działań, agenci nieruchomości budują swój pozytywny wizerunek w oczach społeczeństwa, a co za tym idzie – branża zyskuje nowych klientów, dzięki czemu może prężnie się rozwijać.” – reasumuje Jacek Kulawik, właściciel katowickiego biura nieruchomości Re/Max Gold oraz inicjator katowickiego Recampu.