Rośnie zainteresowanie rynkami regionalnymi

Rok 2014 rok był rekordowym okresem w sektorze biurowym pod względem ilości nowej podaży. W siedmiu największych ośrodkach biurowych do użytku oddano ponad 560 000 mkw. powierzchni na wynajem. Aktywność deweloperów nie słabnie i zgodnie z harmonogramami inwestorów, w 2015 roku oczekiwane jest ukończenie budowy kolejnych ponad 600 000 mkw. oferowanych na wynajem w największych polskich miastach.

To dane z raportu Knight Frank „Polska – rynek komercyjny w 2014”.

Według Elżbiety Czerpak, z Knight Frank, przy szybko rosnącej podaży w sektorze biurowym warto dokładnie przyjrzeć się popytowi: „W 2014 roku odnotowaliśmy wysoki wolumen transakcji najmu zarówno w Warszawie, jak i miastach regionalnych. Natomiast uwagę zwraca różnica w chłonności rynku pomiędzy stolicą a ośrodkami regionalnymi. W Warszawie w minionym roku wynajęto ponad 600 000 mkw., ale absorbcję netto oszacowano jedynie na 150 000 mkw. To wskazuje, że większość transakcji najmu zawieranych w stolicy to relokacje i renegocjacje, a powierzchnia wchłonięta przez rynek odpowiadała jedynie 25% powierzchni wynajętej w minionym roku. Dla porównania, wolumen transakcji najmu odnotowany w największych miastach regionalnych w 2014 roku to około 350 000 mkw., natomiast absorbcja netto na tych rynkach przekroczyła 260 000 mkw.”

Większa w porównaniu z Warszawą chłonność rynków regionalnych, na którą wpływa stały popyt ze strony sektora BPO, została dostrzeżona przez rynek inwestycyjny.

Zdaniem Marty Gorońskiej-Wiercioch, z Knight Frank, szczególnie zauważalnym i nasilającym się trendem w 2014 roku był wzrost zainteresowania rynkami regionalnymi w sektorze biurowym: „W minionym roku na rynkach pozacentralnych dokonano zakupów na łączną kwotę 565 mln EUR. Tym samym udział miast regionalnych w wolumenie transakcji biurowych ukształtował się na poziomie 32% wobec 19% w 2013 roku. Ożywienie jest efektem większej podaży obiektów spełniających wymogi zagranicznych inwestorów instytucjonalnych, a także stale rosnącego zainteresowania najemców z branży BPO, dzięki którym poziom pustostanów oraz czynsze utrzymują się na stabilnym poziomie. Ponadto, w obliczu prognoz wzrostu wskaźnika pustostanów w Warszawie, fundusze inwestujące na polskim rynku szukają alternatywy dla stołecznego rynku.”

Izabela Potrykus-Czachowicz, z Knight Frank, podkreśla, że konsekwencją utrzymującej się już od 3 lat ożywionej aktywności deweloperów w Warszawie i ograniczonej absorbcji netto jest zdecydowany wzrost pustostanów na stołecznym rynku. Na koniec roku w istniejących projektach około 570 000 mkw. pozostawało bez najemcy, z czego ponad 200 000 mkw. oferowały budynki zlokalizowane w centrum miasta. Prognoza pustostanów przygotowana przez Knight Frank, uwzględniająca średnią absorpcję netto z minionych pięciu lat oraz nową podaż przyjętą zgodnie z harmonogramami deweloperów wskazuje, że wskaźnik pustostanów na koniec 2015 roku w Warszawie może osiągnąć 18%, natomiast na koniec 2016 roku przekroczyć 20% powierzchni na wynajem.