Rozpoczęcie II etapu budowy Posnanii

Pierwszy etap budowy Posnanii – wykonanie 50 procent stropu nad kondygnacją podziemną – zakończył się zgodnie z planem. Ukończono 97 procent fundamentów pod całość inwestycji oraz rozpoczęto prace na kolejnej kondygnacji. Drugi etap obejmuje zarówno działania związane z samym obiektem, jak i dalszą przebudowę ulic Jana Pawła II i Krzywoustego oraz modernizację ulicy Milczańskiej. Wartość całej inwestycji to około 1,2 mld PLN; prace związane z infrastrukturą drogową i uzbrojeniem terenu to kwota ponad 80 mln PLN.

W drugim etapie prac trwającym od marca 2015 roku, ulica Jana Pawła II zostanie poszerzona o dodatkowy, trzeci pas ruchu, który powstanie docelowo na odcinku od ronda Rataje do ronda Śródka. W pierwszej kolejności będą to prace przygotowawcze i modernizacja sieci podziemnych. Inwestor tak organizuje prace w tym rejonie, aby nie powodowały one dodatkowych utrudnień dla kierowców.

Docelowa odległość jezdni od zabudowań pozostanie taka sama jak obecnie. Prace związane z modernizacją ulicy potrwają do trzeciego kwartału 2016 roku. Wszystkie prace drogowe wokół Posnanii zakończą się w trzecim kwartale 2016 roku.

fot. materiały prasowe