Rozstrzygnięcie konkursów: Najlepsza Inwestycja Oświetleniowa 2014 roku Najlepiej Oświetlona Gmina i Miasto 2014 roku

Celem Konkursu organizowanego przez Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego jest promowanie inwestycji zwiększających bezpieczeństwo publiczne i bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz mających wpływ na zwiększenie atrakcyjności i podkreślenie walorów miast i gmin lub poszczególnych obiektów architektonicznych.

Komisja oceniała zgłoszenia również pod kątem zastosowania nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań technicznych oraz osiągniętych oszczędności zużycia energii elektrycznej.

Tegoroczni zwycięzcy Konkursu to:

  1. W kategorii urzędy miast, gmin:

– Urząd Miasta Rzeszowa za oświetlenie drogowe wykonane w ramach rozbudowy Alei Rejtana i ulicy Lubelskiej oraz oświetlenie świąteczne miasta.

– Urząd Miasta Łodzi za oświetlenie fragmentu ulicy Piotrkowskiej.

– Urząd Miejski w Świdnicy za oświetlenie i iluminację budynku dworca kolejowego w Świdnicy w związku z jego przebudową i rewitalizacją.

– Urząd Miejski w Wejherowie za iluminację fontanny w kanale Północnym na terenie Parku Miejskiego im. Aleksandra Majkowskiego.

  1. W kategorii producenci sprzętu:

firma LUG LIGHT FACTORY Sp. z o.o. za wykonanie projektu i dostarczenie sprzętu oświetleniowego do Europejskiego Centrum Muzyki im. Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach.

Nagrodę specjalną otrzymał Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA Stanisław Rosa za opracowanie i wykonanie stylizowanych słupów i wysięgników, które zostały zainstalowane w Tychach na odcinku drogi krajowej nr 1 przebiegającej przez to miasto.

Łącznie nagrodzono 10 miast i gmin z terenu całej polski oraz 3 firmy produkujące sprzęt oświetleniowy.

Na zdj. Alicja Peczyńska, przewodnicząca Komisji Konkursowej