Rynek handlowy w regionie EMEA

Wysoka dynamika aktywności inwestycyjnej na rynku nieruchomości handlowych pod koniec 2013 r. utrzymała się również w 2014 r., o czym świadczy wyższy wolumen obrotów w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Jednak popyt przewyższa podaż i wobec sprzedaży dużej liczby aktywów w IV kwartale 2013 roku i I kwartale 2014 roku możliwości inwestycyjne stają się coraz bardziej ograniczone. To z kolei skłania inwestorów do poszukiwania nieruchomości na rynkach innych niż dotychczasowe i akceptowania aktywów różnej jakości – to wnioski płynące z raportu opracowanego przez firmę Cushman & Wakefield.

Michael Rodda, dyrektor działu ds. inwestycji w nieruchomości handlowe w regionie EMEA w firmie Cushman & Wakefield, powiedział: – Kluczowym czynnikiem popytu będzie dostępność produktów inwestycyjnych, a zwłaszcza dużych aktywów. W pierwszym kwartale Niemcy po raz pierwszy od 2012 r. wyprzedziły Wielką Brytanią pod względem wolumenu inwestycji w nieruchomości handlowe za sprawą wielu dużych transakcji pojedynczych i portfelowych oraz silnego popytu krajowego i zagranicznego.

Udział w rynku inwestycji w nieruchomości handlowe Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji wzrósł w pierwszym kwartale bieżącego roku do 68 proc. w porównaniu z 60 proc. w 2013 r. Jednak coraz większą popularnością wśród inwestorów cieszą się także mniejsze rynki, zwłaszcza Hiszpania, Austria, Włochy, Irlandia i Holandia, gdzie odnotowano wysoki wzrost obrotów w minionym kwartale w stosunku do pierwszego kwartału rok wcześniej.

Centra handlowe, a zwłaszcza bardzo duże obiekty, stają się celem inwestycyjnym dla coraz większej grupy inwestorów, o czym świadczy zainteresowanie w ostatnim czasie podmiotów z Chin i Malezji rynkiem brytyjskim. Większość inwestycji przypada na rynek centrów handlowych, ale prywatni inwestorzy oraz najemcy krajowi i zagraniczni nadal interesują się głównymi ulicami handlowymi w najważniejszych lokalizacjach. Natomiast sektor magazynów handlowych odnotowuje wzrost popytu ze strony graczy krajowych i paneuropejskich.

W porównaniu z pierwszym kwartałem ubiegłego roku poziom aktywności inwestycyjnej w Wielkiej Brytanii wzrósł o 27 proc., przy rosnącym popycie na aktywa drugorzędne wskutek mniejszych możliwości inwestowania na rynku najbardziej atrakcyjnych nieruchomości. Jednak najwyższy w Europie wzrost wartości transakcji inwestycyjnych aż o 116 proc. odnotowano w Niemczech, natomiast Holandia została w pierwszym kwartale bieżącego roku trzecim największym rynkiem inwestycyjnym dzięki prawie pięciokrotnemu wzrostowi wolumenu inwestycji do 726 mln euro. To jednak znacznie mniej niż wartość obrotów w Wielkiej Brytanii i Niemczech – w każdym z tych krajów zawarto transakcje na poziomie 3,4 mld euro.

David Hutchings CiW kadrDavid Hutchings, dyrektor działu strategii inwestycyjnych w regionie EMEA w firmie Cushman & Wakefield, powiedział: – Europa Południowa, a zwłaszcza Hiszpania, cały czas zyskuje na popularności. W porównaniu z ubiegłym rokiem rośnie zainteresowanie Włochami, a także Portugalią, w której sfinalizowano już pierwsze transakcje.

Inwestorzy poszukujący kolejnego rynku umożliwiającego wzrosty będą coraz częściej zwracać uwagę na kraje Europy Środkowej i Wschodniej. Najwięcej mogą zyskać Polska i główne rynki Europy Środkowej, ale obserwujemy już wzrost zainteresowania mniejszymi rynkami w krajach nadbałtyckich i na Bałkanach. Ponadto znaczne inwestycje do końca bieżącego roku może przyciągnąć również Turcja.

Aktywność inwestycyjna w Europie Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza w Polsce i Czechach, znacząco wzrosła w porównaniu z pierwszym kwartałem 2013 r., natomiast w Rosji zmniejszyła się wskutek niepewności związanej z sytuacją na Ukrainie i sankcjami.

W najbliższych miesiącach można oczekiwać na rynku inwestycyjnym wzrostu zainteresowania sektorem nieruchomości handlowych ze względu na rosnący poziom wydatków konsumpcyjnych i coraz większy popyt ze strony lokalnych i międzynarodowych sieci handlowych.

David Hutchings podsumował: – Według naszych prognoz wolumen transakcji inwestycyjnych wzrośnie w bieżącym roku o 15 proc. do ok. 47 mld euro. Jedynie niewystarczająca podaż może spowolnić aktywność inwestycyjną, ale prawdopodobnie coraz więcej aktywów będzie trafiać na rynek przy wzroście konkurencji jesienią, przyczyniając się do wysokiego poziomu obrotów w trzecim i czwartym kwartale. Jednak przy jednoczesnym nieznacznym poszerzeniu oferty aktywów na rynku wzrosną także ceny, a stopy kapitalizacji dla najlepszych nieruchomości i atrakcyjnych obiektów drugorzędnych będą się zmniejszać.

Wartość transakcji inwestycyjnych w sektorze handlowym w Polsce w I kw. 2014 r. wyniosła 295,3 mln euro. Jest to istotny wzrost w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (58,9 mln euro). Ok. 77% tej kwoty stanowiła jedna tylko transakcja – zakup Poznań City Center przez konsorcjum firm ECE oraz Resolution. W najbliższych miesiącach zainteresowanie tym segmentem rynku powinno utrzymać się na wysokim poziomie. Spodziewamy się, że obok dużych i silnych obiektów w największych miastach, takich jak właśnie Poznań City Center czy też sprzedane w ubiegłym roku Silesia City Center, coraz więcej transakcji będzie dotyczyć obiektów o powierzchni ok. 20-35 tys. mkw. zlokalizowanych na mniejszych rynkach. O ile pod względem wartości transakcji obecny rok powinien być zbliżony do ubiegłego, o tyle sama liczba umów najprawdopodobniej wyraźnie się zwiększy.

fot. Cushman&Wakefield

 

 

Translate »