Rynek inwestycyjny: Rozbieżne oczekiwania sprzedających i kupujących

W 2023 roku widoczne jest wyraźnie niższe zainteresowanie inwestorów rynkiem inwestycyjnym niż w latach poprzednich. Wolumen transakcji, które zamknięto w pierwszej połowie roku wyniósł 826,5 mln EUR, co jest rezultatem o ponad 70% gorszym od wyniku zanotowanego w analogicznym okresie 2022 roku.

Co więcej, w II kw. 2023 roku zawarto transakcje na zaledwie 175 mln EUR, co jest najniższym wynikiem kwartalnym w ostatniej dekadzie. Wynika to przede wszystkim z wysokich kosztów finansowania, niepewności w globalnej gospodarce, a także z rozbieżności w oczekiwaniach cenowych między sprzedającymi a kupującymi.

Pierwsza połowa 2023 roku to wciąż dominacja transakcji na rynku magazynowym, gdzie całkowity kapitał zainwestowany wyniósł 436 mln EUR, stanowiąc 53% wolumenu kapitału transakcji odnotowanych w Polsce. Okres ten okazał się dużo słabszy dla rynku biurowego. Wolumen transakcji wyniósł zaledwie 190 mln EUR, stanowiąc 23% kapitału zainwestowanego w Polsce. Wszystkie transakcje w tym okresie odnotowano na rynku warszawskim, odmiennie do roku 2022 kiedy to 50% wolumenu sektora biurowego przypisywano rynkom regionalnym.

Pomimo słabego półrocza na rynku inwestycyjnym, trzeba zaznaczyć, że mamy bardzo solidne fundamenty i inwestorzy widzą potencjał dalszego rozwoju i wzrostu wartości aktywów. Część z nich zdaje sobie również sprawę, że obecnie jest duża podaż produktów inwestycyjnych, a konkurencja ograniczona, może to być więc odpowiedni moment na zakupy. Oferty składane przez inwestorów są najczęściej jednak wciąż dalekie od oczekiwań sprzedających – wynika to nierzadko z woli sprawdzenia jak silna jest motywacja sprzedających i oportunistycznego spojrzenia. Co charakterystyczne, brak jest również transakcji budynkami prime – luka cenowa wydaje się już jednak coraz bliższa kompromisu i wynosi ok. 25-50 bps” – skomentował Michał Grabara, dyrektor w dziale Capital Markets w Knight Frank w Polsce.

Na rynku obiektów handlowych pierwsze półrocze 2023 roku zakończyło się wynikiem blisko 200 mln EUR zainwestowanych w aktywa handlowe, stanowiąc 24% zainwestowanego kapitału w Polsce. Należy jednak podkreślić, że w tym okresie nie zanotowano żadnej transakcji przekraczającej 50 mln EUR. Obiekty handlowe sprzedane w minionych miesiącach to przede wszystkim lokalne centra handlowe, jak i te przeznaczone do przebudowy lub też samodzielne magazyny handlowe, wyceniane na poziomie 7,50%-8,50%.

W trzecim kwartale obserwujemy zdecydowanie wyższą aktywność inwestorów niż w pierwszym półroczu – sporo transakcji jest obecnie negocjowanych lub trwają już procesy due diligence. Pod kątem ilości zamkniętych transakcji potencjalnie jesteśmy w stanie dogonić wyniki z ubiegłego roku, ze względu jednak na brak transakcji portfelowych najprawdopodobniej całkowity wolumen inwestycyjny będzie zdecydowanie niższy” – dodał Michał Grabara.

fot. materiały prasowe

Translate »