Rynek mieszkaniowy potrzebuje liberalizacji prawa

Finansowanie budowy mieszkań, stymulująca rola państwa w rozwoju rynku mieszkaniowego czy rozwój instrumentów finansowych, jako ważny element wzrostu rynku budowlanego to tylko niektóre tematy, które zostały poruszone w trakcie debaty organizowanej przez HRE podczas XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy.

W panelowej dyskusji, która odbyła się 6 września 2017 pt.: „Instrumenty finansowe na rynku nieruchomości, jako element rozwoju gospodarczego państwa”, wzięli udział Michał Cebula – dyrektor generalny Heritage Real Estate, Maciej H. Grabowski – prezes Centrum Myśli Strategicznych, Michał Sapota – prezes MURAPOL SA, Mirosław Barszcz – prezes BGK Nieruchomości oraz Bogusław Białowąs – z zarządu BOŚ BANK.

Forum Ekonomiczne w Krynicy jest miejscem, gdzie warto poruszyć temat wparcia rozwoju rynku mieszkaniowego za pomocą liberalizacji prawa szczególnie w kwestii wkładu własnego dla osób nabywających pierwsze mieszkanie. Zachowanie synergii pomiędzy wykorzystaniem różnych instrumentów finansowania oraz wsparciem państwa jest niezwykle ważne dla rozwoju rynku mieszkaniowego, a tym samym polskiej gospodarki – powiedział Michał Cebula.

Polska a UE

Udział Polski w europejskim rynku kredytów mieszkaniowych nie jest adekwatny do siły polskiej gospodarki i jej konsumentów. Udział Polski w EU-28 wynosi: 7,4% ludności, 2,9% PKB i 1,4% kredytów mieszkaniowych. Rynek kredytów mieszkaniowych jest słabo rozwinięty. Zadłużenie z tytułu kredytów mieszkaniowych do PKB: 20,6% w Polsce vs 42,2% w UE. Zadłużenie z tytułu kredytów mieszkaniowych na mieszkańca: 2,8 tys. euro w Polsce vs. 17 tys. euro w UE, natomiast zadłużenie z tytułu kredytów mieszkaniowych do dochodu gospodarstwa domowego: 34,6% w Polsce vs 77,9% w EU-28.

Perspektywy rozwoju

Rynek kredytów mieszkaniowych w Polsce przyrasta o ok. 39 miliardów złotych rocznie, czyli poniżej 5% rocznie. Eksperci szacują, że tak będzie do 2020 roku. Warto przy tym zauważyć, że majątek przeciętnego Polaka jest 15 razy mniejszy niż Niemca i 4 razy mniejszy niż Greka. Mieszkania to kluczowy element majątku osobistego.

Cele rządowej Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju to m.in. wzrost oszczędności i zwiększenie dostępności mieszkań. Spodziewane zmiany to konwergencja w zakresie dochodów do 76-80% średniej UE, i zwiększenie liczby mieszkań na 1000 mieszkańców z 367 w 2015 do 389 w 2020 roku.

Wyzwania i pytania

W kontekście perspektyw rozwoju polskiej gospodarki i budownictwa mieszkaniowego rodzą się naturalne pytania, czy np. regulacje wpływające na rynek finansowania mieszkań muszą być sztywne? Warto pamiętać, że rekomendacja S z 2013 r., która przecież najsilniej oddziałuje na rynek została opublikowana w zupełnie innych realiach. Czy inwestowanie w mieszkanie, w tym we własne, może być alternatywą dla innych form długoterminowego oszczędzania? Zaufanie Polaków do rynków finansowych jest niskie, wymuszone ograniczenie konsumpcji przy spłacie kredytu mieszkaniowego jest budowaniem majątku na przyszłość – mówi Maciej H. Grabowski z Centrum Myśli Strategicznych.

Potrzebujemy więcej otwartego i profesjonalnego dialogu pomiędzy regulatorem, rynkiem finansowym oraz branżą budowlaną. Interesy wąsko rozumiane są rozbieżne, ale na rozwoju zdrowego rynku mieszkaniowego skorzystają wszyscy – dodaje Michał Cebula z Heritage Real Estate.

fot. archiwum