Rynek Nieruchomości Komercyjnych w Polsce – Tempo nie słabnie

Trzeci kwartał 2020 roku zakończył się wynikiem 3,9 miliarda Euro zrealizowanych transakcji inwestycyjnych od początku bieżącego roku. Ta wartość jest nieco niższa niż w latach 2018 i 2019, jednak nadal imponująca, biorąc pod uwagę strategię „wait and see”, którą przyjęli inwestorzy na początku pandemii COVID-19.

Dzięki temu, że powracają do odroczonych wcześniej negocjacji, wiele transakcji powinno zostać sfinalizowanych jeszcze w tym roku – w kwartale, który zawsze odznaczał się wzmożoną aktywnością na rynku.

3,9 miliarda 
Całkowity wolumen inwestycyjny Q1-Q3 2020

Nieruchomości handlowe typu „convenience” pozostają odporne na wahania rynkowe

W trzecim kwartale obserwowaliśmy wzmożoną aktywność inwestorów w sektorze handlowym – w porównaniu do drugiego kwartału, wolumen transakcji wzrósł trzykrotnie (z wyłączeniem przejęcia większościowego pakietu GTC w drugim kwartale 2020 roku, w skład którego wchodziły dwa centra handlowe).

Obiekty typu „convenience” dominowały: 5 z 8 transakcji w sektorze, sfinalizowanych w trzecim kwartale 2020 roku, stanowiły nieruchomości tego typu. Największą transakcją od początku pandemii była sprzedaż 5 obiektów („Tyrion Portfolio”) przez Atrium European Real Estate do Metropol Group. Zespół Avison Young reprezentował w tej transakcji sprzedającego. Pozostałe transakcje dotyczyły kilku parków handlowych, wolnostojących obiektów oraz nieruchomości z potencjałem rozbudowy. Na wiele kolejnych nieruchomości handlowych zostały już podpisane umowy przedwstępne. To pozwala oczekiwać, że w najbliższych miesiącach sektor pozostanie silny.

0,5 miliarda 
Wolumen inwestycyjny w sektorze handlowym Q1-Q3 2020

Nieruchomości magazynowe biją kolejne rekordy

Sektor magazynowy ponownie osiąga najwyższe wyniki. Wolumen 1,9 miliarda Euro transakcji zrealizowanych od początku 2020 roku to wynik wyraźnie przekraczający całkowity wolumen sektora osiągnięty w 2019 roku (1,5 miliarda Euro). Sprzedaż portfela Goodman na rzecz GLP została sfinalizowana w trzecim kwartale, co potwierdza obserwowane już w poprzednich kwartałach duże zainteresowanie inwestorów przejęciami całych spółek i platform inwestycyjnych.

W ostatnich miesiącach obserwowaliśmy przyspieszenie rozwoju e-commerce spowodowane pandemią COVID-19. Tendencja ta znajduje również odzwierciedlenie we wzroście poziomu inwestycji w logistykę miejską. Jednym z przykładów ostatnio zamkniętych transakcji tego typu jest pozyskanie przez LaSalle IM dwóch obiektów, wybudowanych przez Panattoni w Warszawie.

1,9 miliarda
Wolumen inwestycyjny w sektorze magazynowym Q1-Q3 2020

Biura: delikatne spowolnienie lecz z prognozowanym odbiciem

Wolumen 230 milionów Euro w trzecim kwartale 2020 roku to wynik niższy niż w poprzednich kwartałach tego roku. Z kolei łączny wolumen w tym sektorze po 9 miesiącach wyniósł 1,6 miliarda Euro. Wciąż toczy się kilka dużych transakcji, a część z nich zostanie prawdopodobnie pomyślnie zamknięta jeszcze w tym roku. Niektóre mogą natomiast zostać przesunięte już na kolejny rok. W efekcie, trudno będzie osiągnąć poziom wolumenu inwestycyjnego w tym sektorze porównywalny z ubiegłorocznym.

Cztery z pięciu transakcji dotyczyły nieruchomości znajdujących się w Warszawie, co potwierdza zainteresowanie inwestorów stabilnymi rynkami. Sprzedaż Chmielnej 89 na rzecz Madison czy zakup Generation Park Z przez DEKA, potwierdzają zainteresowanie inwestorów zachodnią częścią centrum miasta. Jest to prognostyk dalszych transakcji w tej dzielnicy.

1,6 miliarda
Wolumen inwestycyjny w sektorze biurowym Q1-Q3 2020

Co dalej?

Chociaż wolumen inwestycji sfinalizowanych w ostatnich trzech kwartałach jest nieco niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, należy zauważyć, że podejście inwestorów uległo w tym czasie pewnej zmianie. Mimo niższego wolumenu, polski rynek pozostaje elastyczny, o czym świadczy druga co do wielkości liczba transakcji po trzech kwartałach na przestrzeni ostatnich kilku lat.

Wolumen sektora magazynowego już istotnie przekroczył wynik z całego 2019 roku. Potwierdza to obserwowany już od jakiegoś czasu zwiększony popyt na magazyny, dodatkowo przyspieszony przez sytuację związaną z COVID-19.

Wolumen inwestycji w nieruchomości handlowe jest znacznie niższy niż w poprzednich latach, co jest wynikiem zwrócenia się inwestorów ku obiektom typu „convenience”, w opozycji do dużych centrów handlowych, które to w ostatnich latach generowały wysoki wolumen transakcji handlowych. Jednakże pomimo spadku wolumenu inwestycji, liczba zamkniętych transakcji w sektorze w ciągu ostatnich 9 miesięcy była wyższa niż w analogicznym okresie w roku poprzednim.

Znaczący spadek wolumenu inwestycji biurowych spowodowany jest głównie sprzedażą w ostatnich latach wieżowców, takich jak Warsaw Spire, Warsaw Financial Centre czy Warsaw Trade Tower, które odpowiadały za wzrost wolumenu w sektorze w 2019 roku. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2020 roku apetyt inwestorów koncentrował się raczej na mniejszych aktywach typu „core +”.

Biorąc te wszystkie czynniki pod uwagę, trudno będzie powtórzyć w tym roku rekordowy wolumen z 2019 roku. Z drugiej strony możemy zauważyć, że wielu inwestorów pozostaje aktywnych i po okresie kilkumiesięcznej strategii „wait and see” adaptuje się do aktualnej sytuacji rynkowej, poszukując nowych możliwości zakupowych. Obecnie w procesie zaawansowanych negocjacji są nieruchomości warte ok. 2,5 miliarda euro, których zakończenie spodziewane jest jeszcze w tym roku. Ta wartość najlepiej potwierdza dużą aktywność inwestorów, którzy nadal postrzegają Polskę jako atrakcyjne miejsce do lokowania kapitału.

fot. materiały prasowe