Sektor nieruchomości 2025 – większy rynek, lepsze prawo, profesjonalizm

Budowanie konkurencyjnej gospodarki opartej na innowacyjności, wykorzystanie szans, jakie stwarza wspólny europejski rynek, stanowienie prostszego i lepszej jakości prawa oraz dalszy profesjonalizm usług pośredników i zarządców nieruchomości – to jedne z najważniejszych wyzwań dla rynku nieruchomości w najbliższych latach. O rozwoju i kondycji tego sektora gospodarki dyskutowano podczas XX Kongresu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, który zakończył się 23 maja 2015 r. w Warszawie.

Wiedza + fachowość = wzrost

Jubileuszowy Kongres PFRN, w którym uczestniczyło ponad 300 osób zgromadził rekordową liczbę gości specjalnych z Polski i z zagranicy. W czasie 2-dniowego wydarzenia, podczas 13 wykładów i debat uczestnicy podsumowali ostatnie 2 dekady na rynku nieruchomości i prognozowali jego przyszłość.

„Hasło XX Kongresu PFRN i całego rocznicowego roku brzmi PROFESJONALNI OD 20 LAT. To zdanie powinno być też lejtmotywem usług świadczonych przez pośredników i zarządców nieruchomości, w szczególności po deregulacji zawodów. Stałe podnoszenie kwalifikacji, śledzenie zmian w przepisach prawnych, samokształcenie oraz stosowanie nowych narzędzi są i będą koniecznością” – powiedział Leszek A. Hardek, Prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

Bryx kadrProf. Marek Bryx, prorektor Szkoły Głównej Handlowej, Kierownik Katedry Inwestycji i Nieruchomości SGH podkreślił: „Dalszy rozkwit sektora nieruchomości, mnogość oraz stopień skomplikowania nowych obszarów działań, musi wiązać się z dalszą profesjonalizacją, edukacją. Duża w tym rola i wyzwanie również dla organizacji zawodowych”.

Podsumowując ostatni okres działań, przedstawiciele PFRN przypomnieli o dużym sukcesie, jakim było uruchomienie w 2014 r. Centralnego Rejestru PFRN w odpowiedzi na deregulację – dziś w ogólnodostępnej bazie znajduje się już ponad 6000 pośredników i zarządców z licencjami Federacji. Wkrótce PFRN uruchomi nadawanie specjalizacji, co będzie dalszym krokiem w kierunku profesjonalizacji. Uczestniczący w Kongresie prezydent CCIM Mark Macek zwrócił uwagę słuchaczy na siłę „znaczka” eksperta na zderegulowanym rynku – dziś tytuł CCIM posiada w Polsce 214 osób, a wyłącznym organizatorem kursów i egzaminów CCIM w naszym kraju na porozumienia z CCIM w Chicago jest PFRN.

Silniejsza gospodarka i lepsze prawo

O nowych szansach dla przedsiębiorców płynących z „zarządzania ekonomią w okresie pokryzysowym w UE” mówiła prof. Danuta Hübner, posłanka do Parlamentu Europejskiego.

Hubner kadr„Jesteśmy jednym z najszybciej rozwijających się krajów we Wspólnocie, ale to nie powinno usypiać naszej czujności. Chcąc być konkurencyjni, musimy włożyć dużo pracy w budowanie gospodarki opartej na innowacyjności, a także działać w kierunku pełniejszego uczestnictwa Polski w UE, bo w pojedynkę nawet największe gospodarki niewiele znaczą” – powiedziała prof. Danuta Hübner.

Unijne swobody tworzą wspólny rynek nieruchomości z korzyścią także dla polskich pośredników i zarządców nieruchomości.

„Jesteśmy silnie zaangażowani we wprowadzenie Europejskiej Legitymacji Zawodowej. To jeden z szeregu istotnych tematów, w ramach których reprezentujemy interesy naszych członków przed instytucjami Unii Europejskiej. Różnorodność krajowych i europejskich przepisów sprawia, że spójne działania są dziś jeszcze bardziej pilne niż dotychczas” – zaznaczyła Claudine Speltz, przedstawiciel CEPI CEI Europejskiej Rady Profesjonalistów Rynku Nieruchomości, która reprezentuje 34 stowarzyszenia i federacje krajowe. Polska Federacja Rynku Nieruchomości jest pierwszym z Polski członkiem CEPI od 2001 r.

Ogromną rolę tworzenia wysokiej jakości prawa również dla rozwoju przedsiębiorczości przybliżył gościom Kongresu prof. Jerzy Stępień, prawnik, były Prezes Trybunału Konstytucyjnego.

Stępień kadr„Dobre, proste i przejrzyste prawo jest niezbędne do dalszego stymulowania rozwoju rynku nieruchomości. Z procesem legislacyjnym jest dziś niestety źle, bo nie został on zreformowany. Do Trybunału Konstytucyjnego trafia rocznie około 100 spraw o zbadanie prawa pod kątem zgodności z konstytucją, z czego nawet 70 proc. kończy się stwierdzeniem niekonstytucyjności” – powiedział prof. Jerzy Stępień.

Podczas Kongresu dr Joanna Kochanowska, Prezes Zarządu PlatformaMieszkaniowa.pl oraz Jarosław Święcicki, Prezes Zarządu Grupy Morizon-Melog przedstawili tematy, dzięki którym możliwy będzie rozkwit sektora. Ze statystyk przedstawionych przez Jarosława Święcickiego wynika, że z usług pośredników nieruchomości korzysta coraz więcej klientów (22% w 2014 r. w porównaniu do 14% w 2013 r.), ale wciąż 60% osób jest niezdecydowanych czy przeprowadzi transakcję samodzielnie czy z pomocą profesjonalisty. Dr Joanna Kochanowska wykazała z kolei, że znacznie można zwiększyć sprzedaż, włączając do oferty biura mieszkania z rynku pierwotnego.

Wyzwania dla przyszłości

Wiele miejsca podczas XX Kongresu PFRN zajęły dyskusje, dotyczące przyszłości rynku nieruchomości. Przedstawiciele Northern Virginia Association of Realtors: Christine M. Todd, Dyrektor Generalny oraz Mary Bayat, Prezydent Elekt podkreślili, że dużą szansą są współpraca i integracja.

„Kooperacja jest także niezbędna do budowania sektora usług pośrednictwa opartego o umowy na wyłączność. To ogromne, jeśli nie najważniejsze wyzwanie dla branży w najbliższym czasie” – dodał Szymon Sędek, pierwszy prezydent PFRN.

Aby w kolejnych latach skutecznie zdobywać klientów usług nieruchomości, należy umieć przyciągnąć uwagę, zaistnieć i wyróżnić się, a także posiąść wiedzę o sposobach dotarcia do tzw. generacji klientów Y i Z, którzy w znacznym stopniu funkcjonują dziś w Internecie.

„Stosowane narzędzia marketingowe są ważne, ale najistotniejsza jest wiarygodność. Dziś, szczęśliwie, wracamy do czasów II RP, gdy nazwy firm były sygnowane nazwiskami ich właścicieli. To oni zaświadczali o jakości prowadzonych przez siebie biznesów” – zaznaczył Jacek Kotarbiński, uznany autorytet świata marketingu.

Joanna Malinowska-Parzydło, prekursorka tematyki zarządzania kapitałem reputacji podkreśliła coraz silniejszą potrzebę budowania marki własnej i konieczność motywowania pracowników. „Dziś powoli mija tzw. era zarządzania poprzez Excel, a na znaczeniu zyskują relacje międzyludzkie, czyli paradygmat H2H: Human to Human” – powiedziała.

Goście Kongresu mogli zapoznać się również z tematem ochrony praw autorskich w pracy pośrednika nieruchomości. O tym jak w dobie Internetu chronić wizerunek i umieć radzić sobie z prawem do prywatności opowiedziała radca prawny Paulina Rybińska.

PFRN nagradza

Podczas XX Kongresu Polska Federacja Rynku Nieruchomości nagrodziła również media, które w swych publikacjach kładą szczególny nacisk na opisywanie zjawisk rynku nieruchomości, wyjaśniając jego zawiłości i analizując istniejący stan faktyczny i prawny. W tym roku Nagrodę Medialną Ogólnopolską otrzymali: Dział Ekonomiczny Rzeczpospolitej (w kategorii prasa), Biznes.pl –Grupa Onet.pl (w kategorii Internet) oraz TVN24 Biznes i Świat (w kategorii telewizja).

Podczas Kongresu zostały wręczone ponadto medale 20-lecia oraz nagrody PFRN, w tym złote odznaki, wyróżnienia oraz nagrody za działalność charytatywną.

Patronat honorowy nad tegorocznym Kongresem objęli: Prezydent m.st. Warszawy, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwo Gospodarki, Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Narodowy Bank Polski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Pracodawcy RP oraz Polski Związek Firm Deweloperskich.

fot. materiały prasowe