Skanska z wyróżnieniem Forum Odpowiedzialnego Biznesu

31 marca podczas ogłoszenia corocznego Raportu Dobrych Praktyk firma Skanska otrzymała z rąk przedstawiciela FOB specjalną statuetkę z okazji jubileuszu 5-lecia współpracy. W tegorocznym raporcie uwzględnionych zostało aż 16 działań Skanska z zakresu etyki, bezpieczeństwa, środowiska, praw człowieka i zaangażowania społecznego. Podczas wydarzenia ekspert Skanska opowiedział także o dobrych praktykach w zakresie wdrażania polityki różnorodności w firmie.

Od ponad 125 lat Skanska, działając w różnych krajach, przyczynia się do wyznaczenia kierunków rozwoju biznesu odpowiedzialnego społecznie. Firma na co dzień kieruje się zasadami, które nie tylko przyciągają do niej klientów, ale także wyróżniają ją na globalnym i polskim rynku. Z Forum Odpowiedzialnego Biznesu Skanska współpracuje już od ponad 5 lat.

“Stale powtarzamy, że CSR to działanie długofalowe, dlatego tak ważne jest, aby współpraca z firmami również miała taki charakter. Bez trwałego zaangażowania firm i ich liderów nie byłoby możliwe wprowadzanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju” mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna i członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Jako deweloper Skanska wprowadza na polski rynek nowe, zielone standardy, stosując często znacznie bardziej restrykcyjne normy środowiskowe od tych niż przyjętych lokalnie. Firma jako pierwsza wprowadziła certyfikat środowiskowy LEED do Polski, poddając ocenie ekspertów swoje budynki komercyjne.

fot. Atrium 2 / Skanska