Śląskie Kamienice z nową strategią

Berg Holding w komunikacie giełdowym opublikował strategię rozwoju spółki zależnej Śląskie Kamienice S.A. na lata 2021 – 2023. Nowa strategii zakłada m.in. otwarcie na rynki lokalne największych miast w Polsce oraz budowę pierwszego osiedla deweloperskiego. Podstawowy model biznesowy pozostaje bez zmian i nadal będzie zakładał zakup oraz modernizację budynków
i mieszkań na dużą skalę.

„Inwestycja w nieruchomości to jedna z najbezpieczniejszych i najbardziej opłacalnych metod pomnażania kapitału. Osoby planujące zakup całych budynków lub mieszkań pod inwestycję swoją uwagę kierują w stronę Warszawy, Gdańska czy Krakowa. Okazuje się jednak, że po analizie informacji płynących z rynku nieruchomości to metropolia śląska jawi się jako najważniejszy gospodarczo i społecznie region Polski. Dynamika wzrostu cen w 2021 roku na rynku wtórnym wzrosła o ponad 12%, biorąc pod uwagę dane z poprzedniego roku, a Katowice odnotowały największy, bo aż 19% wzrost cen mieszkań na rynku wtónym.” – informuje dr Ofka Piechnicznek, prezes zarządu Śląskich Kamienic S.A.

Spółka z powodzeniem finalizuje przedwstępne transakcje sprzedaży zawarte jeszcze przed okresem pandemii. W zeszłym roku zakończyła sprzedaż kamienicy znajdującej się przy ulicy Leśnego Potoku w katowickim Janowie. Prowadzone są rozmowy związane ze sprzedażą nieruchomościach przy, ul. Kopernika 6 czy niedawno zakupionej kamienicy przy ul. Kozielskiej – obie w Katowicach. Dobrze sprzedają się mieszkania w modernistycznej kamienicy przy ul. Dąbrowskiego 22.

„W tym roku planujemy osiągnąć przychody ze sprzedaży na poziomie 15 milionów złotych. Postanowiliśmy ze zdwojoną siłą skupić się na potencjale inwestycyjnym naszych budynków oferując usługi kompleksowe – od rozmów do realizacji. Takie podejście pozwoli za dwa lata wygenerować przychody w granicach 40 milionów złotych. Naszą siłę stanowi doświadczenie oraz pochylanie się nad potrzebami klienta. Skrupulatnie wywiązujemy się z powierzonych nam zadań, systematyzujemy pracę, troszczymy się o region. Wychodzimy z ciekawą ofertą – Szczęście liczone w metrach, gdzie oferujemy zakup mieszkań kompaktowych z opcją z remontem lub bez. W dalszym ciągu proponujemy konkurencyjne warunki inwestycji.” – komentuje Aleksandra Kruszelnicka, dyrektor zarządzająca Śląskich Kamienic S.A.

Ważnym elementem nowej strategii będzie też elastyczny model współpracy, polegający na wspólnym finansowanie zakupu i remontu nieruchomości wraz z inwestorami w podziale na przykład 60/40, gdzie 60% to wkład spółki Śląskie Kamienice S.A., a 40% to finansowanie inwestorów.

„Spółka bazując na swoim doświadczeniu poprowadzi proces zakupu, remont i sprzedaży nieruchomości, a podział zysków nastąpi w proporcjach” – podsumowuje Aleksandra Kruszelnicka.

Berg Holding S.A. to spółka giełdowa notowana na rynku NewConnect, kontrolująca niezależne podmioty działające m.in. w branży nieruchomości, hotelarskiej, gastronomicznej oraz OZE.

Śląskie Kamienice S.A. to spółka zależna Berg Holding S.A., która zajmuje się zakupem budynków i mieszkań na dużą skalę oraz modernizacją zakupionych kamienic, a także urządzaniem mieszkań na życzenie klienta.

fot. materiały prasowe