Spowolnienie na rynku chemii budowlanej

Według raportu firmy badawczej PMR „Rynek chemii budowlanej w Polsce 2014 – Prognozy rozwoju na lata 2014-2016”, po około 6-procentowym spadku w 2013 roku, rynek chemii budowlanej w Polsce także w 2014 roku odnotuje kilkuprocentowy spadek, w granicach 7 proc. Na to pogorszenie sytuacji będą miały wpływ słabe wyniki budownictwa mieszkaniowego, które odpowiada za około 80 proc. konsumpcji chemii budowlanej w Polsce. W 2014 roku analitycy PMR oczekują dalszego spadku metrażu ukończonych inwestycji mieszkaniowych, który osiągnie 13 mln mkw., wobec 16,5 mln mkw. w najlepszym dla branży 2008 roku. Od 2015 roku powierzchnia zajmowana przez nowe mieszkania ponownie zacznie rosnąć.

Szanse na ożywienie rynku chemii budowlanej od 2015 roku potwierdziła także przeprowadzona na potrzeby raportu trzecia edycja badania wśród 300 małych i średnich firm remontowo-budowlanych. Oceny badanych firm na temat obecnej oraz oczekiwanej w przyszłości sytuacji, jeśli chodzi o finanse firm oraz ich portfel zamówień i poziom zatrudnienia, okazały się bardziej optymistyczne niż rok wcześniej. W rezultacie, wartość indeksu koniunktury na rynku chemii budowlanej w Polsce wyniosła 16 punktów wobec 8,2 punktów rok wcześniej i 14,7 punktów dwa lata wcześniej.

Na postrzeganie perspektyw rynku na 2014 rok istotny wpływ ma zakres prac, jakimi zajmują się badane firmy. Indeks koniunktury, w podziale na specjalizacje, najwyższe wartości przyjmuje w przypadku firm zajmujących się wylewkami oraz przyklejaniem płytek, choć inne segmenty prezentują się niewiele gorzej. Zdecydowanie większa rozpiętość ocen miała miejsce w poprzedniej edycji badania.

Jak pokazują wyniki badania, wszystkie firmy remontowo-budowlane stosujące chemię budowlaną, niezależnie od wykonywanych prac, najczęściej kupują towar w hurtowniach budowlanych. Najwyższy udział hurtowni odnotowuje się w przypadku systemów ociepleń i zapraw murarskich (ok. 90% wskazań), a po 80% wskazań odnotowały kleje do płytek i zaprawy tynkarskie. W przypadku wylewek podłogowych udział ten wyniósł ok. 60%. Alternatywą dla hurtowni są przede wszystkim markety budowlane, które są bardziej popularne w przypadku mniejszych firm budowlanych. Najważniejszym atutem marketów dla badanych firm jest niska cena i dogodna lokalizacja.

Najnowszy raport firmy PMR bada także zmieniające się trendy na rynku chemii budowlanej i w segmentach pokrewnych. „Najbardziej wyrazistym trendem w najnowszej edycji badania jest zdecydowany spadek udziału w robotach murarskich materiałów ceramicznych, na korzyć bloczków z betonu komórkowego, które stały się najbardziej popularnym materiałem ściennym w Polsce. Przełożyło się to także na zdecydowany wzrost popularności zapraw murarskich na cienkie spoiny, kosztem tradycyjnych zapraw grubowarstwowych”, ocenia Bartłomiej Sosna, główny analityk rynku budowlanego w PMR i autor raportu.

 

Translate »