Start 5-letniej rękojmi na mieszkania

25 grudnia 2014 wchodzi w życie ustawa o prawach konsumenta, która wprowadza pięcioletni okres rękojmi za wady fizyczne nieruchomości. Wiadomość ta z pewnością ucieszy wszystkich klientów deweloperów, którzy teraz będą mieli o 2 lata dłuższy okres na wykrycie ewentualnych usterek w mieszkaniu lub częściach wspólnych budynku.

Dłuższa rękojmia dotyczy nieruchomości nabywanych przez osoby fizyczne na własny użytek. Zgodnie z nowymi przepisami, deweloper odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli usterka zostanie stwierdzona przed upływem pięciu lat od dnia przekazania mieszkania kupującemu. W tym okresie nabywcy przysługuje roszczenie o usunięcie wady i doprowadzenie mieszkania do stanu zgodnego z umową.

– Wydłużenie rękojmi na nieruchomości będzie testem dla wszystkich deweloperów mieszkaniowych, którzy od teraz będą musieli przywiązywać szczególną wagę do jakości wykonania – mówi Marek Szmolke, prezes spółki Start. – Aby skorzystać z dłuższej rękojmi, należy dokonać zakupu i odbioru lokalu po wejściu zmienionych przepisów w życie. Klienci, którzy chcą skorzystać z 5-letniej rękojmi, powinni wybierać sprawdzonych deweloperów, bo tylko oni będą w stanie dotrzymać zobowiązań wynikających z nowej ustawy i nie znikną z rynku tuż po zakończonej inwestycji.