Światowy Dzień Wody – 22 marca

Zmiana klimatu to problem, któremu już teraz musimy stawić czoła. Z okazji światowego dnia wody, przypominamy, jak ważny jest temat kryzysu klimatycznego, od którego nie da się uciec, a każdy z nas ma w nim rolę do spełnienia.

  • Problem braku wody dotyka ponad 40% populacji świata i spodziewany jest wzrost tej liczby.
  • Więcej niż 2 miliardy ludzi na świecie nie ma dostępu do wody pitnej ani do podstawowych urządzeń sanitarnych.
  • W wielu krajach zadaniem kobiet i dziewczynek jest zdobycie wody dla ich domostw.
  • Powodzie i inne kataklizmy, wywołane przez żywioł wody, powodują 70% zgonów na świecie.

Woda i zmiana klimatu są ze sobą nierozerwalnie związane. Globalne ocieplenie, wylesienie oraz nadzwyczajne zjawiska meteorologiczne w ostatnich dekadach powodują, że deficyt wody powiększa się. Coraz bardziej nieprzewidziane kataklizmy pogodowe mają negatywny wpływ na bioróżnorodność i zrównoważony rozwój na całym świecie.

Każdego roku z okazji Światowego Dnia Wody fundacja Wa are Water podreśla wagę wody, jako istoty życia ludzkiego. Ponieważ populacja świata rośnie, zwiększa się zapotrzebowanie na wodę, a to powoduje, że jej zasoby wyczerpują się, co może spowodować nieodwracalne zniszczenia w środowisku naturalnym.

W związku z globalnym ociepleniem, kriosfera czyli część hydrosfery, obejmująca wody w postaci niezanikającego lodu lodowcowego, morskiego i gruntowego – wciąż kurczy się i ulega procesowi redukcji. Wzrost ilości tropikalnych wiatrów, takich jak cyklony, i tropikalnych deszczy, intensyfikacja ekstremalnych temperatur w połączeniu z wyższym poziomem mórz, potęguje ryzyko nieprzewidzianych zjawisk przyrodniczych na wybrzeżach. Wszystko to może spowodować pogorszenie dostępu do żywności, wody i jej jakości, dotykając przede wszystkim najbiedniejsze i bezbronne społeczności świata. Według organizacji IDMC, nadzwyczajne zjawiska meteorologiczne spowodują migrację 90 % ludzkości.

Niektóre z proponowanych przez Organizacją Narodów Zjednoczonych rozwiązań zawierają przede wszystkich ochronę płuc naszej planety, czyli najważniejszych akwenów absorbujących dwutlenek węgla – oceanów i obszarów bagiennych oraz wdrażanie inteligentnych technik rolniczych, chroniących klimat i zwiększających ponowne użycie „szarej wody”.