Archiwa tagu: budownictwo

Koniec z fikcją certyfikatów energetycznych? Bez nich nie sprzedasz mieszkania

Nowe przepisy w sprawie certyfikatów energetycznych budynków weszły w życie 9 marca tego roku. Rząd chce, by certyfikaty przestały być fikcją – nie będzie już można, kupując dom czy mieszkanie, zrzec się takiego dokumentu, a to stosowano nagminnie. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że budując dom na własny użytek, certyfikat nie będzie już wymagany. Czytaj dalej

Pierwotny rynek mieszkaniowy w Polsce

REAS podsumował wyniki monitoringu rynku pierwotnego w I kwartale 2014 r.REAS podsumował wyniki monitoringu rynku pierwotnego w I kwartale 2014 r.

kirejczykRynek w I kwartale 2014 roku
Liczba mieszkań sprzedanych w pierwszych trzech miesiącach na rynkach 6 największych miast w kraju utrzymała się na wysokim poziomie odnotowanym w ostatnim kwartale ubiegłego roku. Wyraźnie wzrosła natomiast liczba mieszkań wprowadzonych do sprzedaży. Zdecydowanie przekroczyła przeciętną wartość odnotowywaną na rynku od przełamania kryzysu w końcu 2009 roku. W rezultacie siódmy kwartał z rzędu oferta w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Poznaniu i Łodzi spadła poniżej poziomu 40 tysięcy, a zatem zrównała się z liczbą mieszkań sprzedanych w tych miastach w ostatnich czterech kwartałach.

Czytaj dalej

Spowolnienie na rynku chemii budowlanej

Według raportu firmy badawczej PMR „Rynek chemii budowlanej w Polsce 2014 – Prognozy rozwoju na lata 2014-2016”, po około 6-procentowym spadku w 2013 roku, rynek chemii budowlanej w Polsce także w 2014 roku odnotuje kilkuprocentowy spadek, w granicach 7 proc. Na to pogorszenie sytuacji będą miały wpływ słabe wyniki budownictwa mieszkaniowego, które odpowiada za około 80 proc. konsumpcji chemii budowlanej w Polsce. W 2014 roku analitycy PMR oczekują dalszego spadku metrażu ukończonych inwestycji mieszkaniowych, który osiągnie 13 mln mkw., wobec 16,5 mln mkw. w najlepszym dla branży 2008 roku. Od 2015 roku powierzchnia zajmowana przez nowe mieszkania ponownie zacznie rosnąć. Czytaj dalej

Raport – stan polskiego rynku budowlanego

Polski rynek budowlany coraz bardziej koncentruje się w pięciu głównych regionach kraju, w których wytwarzane jest aż 55% produkcji budowlanej. Samo woj. mazowieckie odpowiada za ponad 18% wartości rynku, a za kolejne 37% odpowiadają woj. śląskie, wielkopolskie, małopolskie oraz dolnośląskie. Analiza przygotowanej przez analityków PMR bazy ponad 1000 planowanych inwestycji pokazuje, że w najbliższych latach nie nastąpi zmiana tego trendu, a wręcz może on przybrać na sile.
Czytaj dalej

Energooszczędny dom tańszy w utrzymaniu niż mieszkanie

 

IMG_3412 (1)

Już za siedem lat, w 2021 roku wszystkie nowe budynki powstające na obszarze Unii Europejskiej będą musiały spełniać normy obiektów o niemal zerowym zużyciu energii. Mówi o tym dyrektywa Parlamentu Europejskiego 2010/31/UE z maja 2010 roku.

Jest to nie lada wyzwanie dla rynku budowlanego, bo wymusza wprowadzanie radykalnych zmian w sposobie wznoszenia budynków. Stosowane od lat w Polsce tradycyjne metody budowy wymagają dodatkowego ocieplenia konstrukcji, co podnosi i tak niemałe koszty materiałów budowlanych, a jednocześnie nie daje pełnego efektu oszczędzania energii cieplnej, zalecanego dyrektywą UE.   

W Polsce, aby zachęcić inwestorów, projektantów i producentów materiałów budowlanych do szukania nowych metod spełniających wymagania unijnej dyrektywy, powstał program finansowy wspierający budownictwo o niskim zużyciu energii. Jego autorem i dysponentem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), który oferuje system dopłat do kredytów bankowych zaciąganych na budowę i zakup takich domów i mieszkań. W zależności od uzyskanego wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco), a także od spełnienia innych warunków, między innymi sprawności instalacji grzewczej i podgrzewania wody, można uzyskać dopłatę w wysokości od 30 tys. do 50 tys. złotych – dla domu, i od 11 tys. do 16 tys. złotych – dla mieszkania. Określono też odpowiednie standardy, według których budynek energooszczędny może zużyć do 40 kWh/(m²rok) energii użytkowej, a budynek pasywny – tylko do 15 kWh/(m2rok).

Budżet programu wynosi 300 milionów złotych i jest aktywny w latach 2013 – 2018; natomiast wypłaty będą realizowane aż do 2022 roku.  

I rzeczywiście w środowisku projektantów i wykonawców od kilku lat trwają poszukiwania metod wznoszenia budynków mieszkalnych nowoczesnych, trwałych, estetycznych i – co najważniejsze – ciepłych, a zarazem tanich w realizacji – tak, by nie odstraszyć ceną przyszłych nabywców na rynku deweloperskim oraz zachęcić do działania indywidualnych inwestorów, budujących domy dla siebie.

I są już tego pierwsze efekty, np. w postaci programu „Dom dla każdego”. Jego autorzy, grupa złożona z projektantów, deweloperów i specjalistów od technik grzewczych, zaproponowali metodę budowy ciepłych i tanich budynków mieszkalnych.

Całkowicie wyeliminowano użycie typowych, drogich i wymagających dodatkowego ocieplenia materiałów budowlanych, jak beton, stal, cegła czy pustaki. Podstawowym materiałem konstrukcyjnym jest polistyren ekspandowany (spieniony), używany powszechnie do izolacji termicznych. Charakteryzuje się on dużą wytrzymałością konstrukcyjną, a jednocześnie bardzo niskim współczynnikiem przenikania ciepła. Dzięki temu ściany zewnętrzne wykonane z tego materiału zapewniają wysoką izolacyjność, a tym samym małe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzania budynku. Dodatkowo wykorzystano okna trójszybowe, ponieważ to właśnie szyby okienne są przyczyną największych strat ciepła w pomieszczeniach.

Źródłem ogrzewania, a zarazem chłodzenia w lecie, jest pompa ciepła wraz z systemem wentylacji mechanicznej z rekuperacją. Rekuperator to urządzenie, które odzyskuje ciepło z powietrza wywiewanego z domu do ogrzania świeżego powietrza nadmuchiwanego do pomieszczeń. W naszym klimacie wysokie koszty ogrzewania wynikają w znacznej mierze właśnie ze strat ciepła podczas wentylacji – ocenia się, że w dobrze ocieplonym domu do tego celu służy prawie połowa dostarczanego ciepła.

Jak podają autorzy projektu, zapotrzebowanie budynku o powierzchni użytkowej ok. 100 mkw. na energię potrzebną do ogrzewania wynosi  2,5 kW, a więc koszty ogrzewania w przybliżeniu wyniosą ok. 1 zł za 1 mkw. na miesiąc. Jest to więc taniej niż przeciętne opłaty za ogrzewanie mieszkania w budynku wielorodzinnym wzniesionym tradycyjnymi metodami.  

Jak by tego było mało, dom można wyposażyć dodatkowo w odnawialne źródła energii – kolektory słoneczne czy panele fotowoltaniczne. A dodatkową zaletą całego projektu jest bardzo krótki czas realizacji – dom o powierzchni 100 mkw. powstaje w 4-6 tygodni !

Pierwsze, eksperymentalne osiedle takich energooszczędnych domów powstało już w okolicach Krakowa. Deweloper zapewnia, że spełnia ono kryteria programu wsparcia finansowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, więc domy można nabywać korzystając z dopłat Funduszu.

Kto może otrzymać dofinansowanie z NFOŚiGW?

Dofinansowanie ma formę częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego uzyskanego w banku współpracującym z NFOŚiGW. Mogą je otrzymać osoby fizyczne, które zdecydują się na: budowę domu jednorodzinnego (wolnostojącego, w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej), zakup nowego domu jednorodzinnego, albo zakup mieszkania w nowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Oczywiście wszystkie te nieruchomości muszą spełniać standardy energetyczne określone programem, a o specjalny certyfikat stara się – odpowiednio – inwestor prywatny i deweloper. Nieruchomości muszą być również przeznaczone, przynajmniej w 50%, na cele mieszkaniowe właścicieli, a pozostała powierzchnia może być wykorzystywana na prowadzenie działalności gospodarczej.

Jakie są kwoty dotacji?

Wysokość dofinansowania zależy od wskaźnika EUco zapotrzebowania rocznego na energię cieplną potrzebną do ogrzania i wentylacji pomieszczeń oraz wody użytkowej. Program  NFOŚiGW określa kwoty dotacji w powiązaniu ze standardami, jakie powinny spełniać budynki i lokale następująco:

1.     – dla domu jednorodzinnego:

·        – standard NF40 (dom energooszczędny), EUco ≤ 40 kWh/(m2*rok) – dotacja 30 000zł brutto

·        – standard NF15 (dom pasywny), EUco ≤ 15 kWh/(m2*rok) – dotacja 50 000zł brutto

2.      dla lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych:

·        – standard NF40 (mieszkanie energooszczędne), EUco ≤ 40 kWh/(m2*rok) – dotacja

11 000zł brutto,

·        – standard NF15 (mieszkanie pasywne), EUco ≤ 15 kWh/(m2*rok) – dotacja 16 000zł brutto

Wypłata dotacji następuje na konto kredytowe beneficjenta dopiero po zakończeniu budowy i otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie budynku oraz przedstawieniu bankowi certyfikatu potwierdzającego wymagany standard energetyczny. W przypadku zakupu mieszkania od dewelopera konieczne jest posiadanie notarialnego aktu własności albo wypisu z księgi wieczystej poświadczającego prawo własności.

Trzeba wziąć pod uwagę, że kwota dofinansowania będzie ostatecznie pomniejszona o podatek dochodowy, gdyż jest to dotacja bezzwrotna.

Kto nie dostanie dopłaty?

Dofinansowaniu nie podlegają inwestycje zakończone przed datą zawarcia umowy kredytowej. Również te, w których część przeznaczona na działalność gospodarczą przekracza 50% powierzchni.

Obniżenie lub nawet cofnięcie kwoty dotacji może nastąpić w przypadku, gdy budynek ostatecznie osiągnął niższy standard NF, albo nie osiągnął go wcale.

Wstrzymanie dofinansowania będzie dotyczyć także obiektu, który został ukończony w terminie przekraczającym 3 lata od daty podpisania umowy kredytowej.

Co to są koszty kwalifikowane, czyli na co można przeznaczyć dopłatę

Otrzymane dofinansowanie z funduszu może być przeznaczone na pokrycie kosztów kwalifikowanych:

– zakupu nowego lokalu mieszkalnego lub domu albo budowę domu jednorodzinnego,

– projektu budowlanego oraz wykonania jego weryfikacji,

– wykonania testu szczelności budynku i potwierdzenia zakładanego standardu energetycznego,

– zakupu i montażu elementów konstrukcyjnych budynku, a w tym materiałów izolacyjnych ścian, stropów, posadzek, dachów, stolarki okiennej i drzwiowej,

– zakupu i montażu systemów wentylacji mechanicznej z rekuperacją,

– zakupu i montażu instalacji ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej.

Do kosztów kwalifikowanych nie zalicza się zakupu materiałów wykończeniowych.

Gdzie składać wnioski

Wniosek o udzielenie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu, na formularzu NFOŚiGW, wraz z odpowiednimi załącznikami oraz wnioskiem o kredyt, na formularzu bankowym, składa się w jednym z banków, które zawarły umowę z NFOŚiGW. Wykaz tych banków można znaleźć na stronie www.nfosigw.gov.pl 

Małgorzata Battek

Źródło: Property Journal 1/2014

Raport: sprzedaż artykułów wykończenia wnętrz w Polsce

wnętrze

Według szacunków PMR zawartych w najnowszym raporcie „Rynek wyposażenia wnętrz w Polsce 2013. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2013-2015”, w 2012 roku nastąpił kolejny spadek sprzedaży artykułów wyposażenia wnętrz. Było to w głównej mierze związane z kryzysem gospodarczym, który z opóźnieniem przyniósł znaczne zmiany na rynku, szczególnie w latach 2010-2011, kiedy dynamika rozwoju rynku spadła o ponad 5%. W zeszłym roku spadek był minimalnie niższy (-2,7%) i sprzedaż artykułów wyposażenia wnętrz osiągnęła wartość prawie 12,3 mld zł.

Wyniki najnowszej analizy PMR potwierdzają tezę, iż artykuły wyposażenia wnętrz nie są produktami pierwszej potrzeby. Klienci skrupulatnie planują zakupy, analizują oferty sklepów, samą transakcję odkładając w czasie. Coraz mniej dokonuje się zakupów impulsowych, a także zmniejsza się średnia kwota transakcji, co jest związane z poszukiwaniem tanich rozwiązań dla klientów, a także przyzwyczajaniem się ich do akcji promocyjnych i rabatowych. Przekłada się to bezpośrednio na sytuację na rynku, który notuje wzrost pod względem ilościowym, co nie wpływa jednak na podniesienie jego wartości.

Rok 2013 nie rozpoczął się najlepiej – zima trwała dość długo, więc zarówno start prac budowlanych, jak i początek remontów nastąpiły stosunkowo późno. Znaczna część firm zanotowała straty po I kw. 2013 roku. Niemniej części firmom udało się je odrobić późną wiosną. Choć ogólnie wyniki za pierwsze półrocze były znacznie poniżej oczekiwań, druga połowa 2013 roku przyniosła ożywienie.

Od przyszłego roku wygaśnie program zakładający zwrot części VAT za materiały użyte do budowy bądź remontu domu lub mieszkania. Warto podkreślić, iż trudna sytuacja na rynku mieszkań, a także trudności z uzyskaniem kredytu nie przyspieszą znacznie budów w tym roku, natomiast z pewnością korzystnie wpłyną na decyzje o rozpoczęciu remontu, a więc z pewnością przełoży się to na rynek wyposażenia wnętrz.

Niemniej bieżący rok wciąż jest trudnym rokiem dla branży wyposażenia wnętrz głównie ze względu na małą ilość nowych budów oraz wciąż trudną politykę kredytową. Nasze prognozy pokazują, że w 2013 roku rynek osiągnie wartość 12,1 mld zł, o 1,2% mniej w porównaniu z rokiem poprzednim.

Warto podkreślić, iż handel detaliczny na polskim rynku meblowym radzi sobie znacznie gorzej niż hurtowy przeznaczony na eksport. Słaba wartość złotego jest korzystna dla eksportu i w związku z tym poprzedni, jak i obecny rok są latami bardzo dobrymi dla producentów. Rynek detaliczny wciąż cechuje się tym, że mimo wzrostu ilości nie rośnie wartość sprzedanych produktów. Sieci dokonują przeglądu swoich placówek i optymalizacji kosztów, co powoduje zamknięcia wielu sklepów. Często sieci zamykają swoje sklepy w jednych lokalizacjach, otwierając nowe w innych.

Prognozy PMR pokazują, że pierwsze odbicie rynku powinno nastąpić już w następnym roku, co będzie związane głównie z polepszającą się sytuacją gospodarczą. Jednak rynek wzrośnie wówczas jedynie o 1,3%, dalszych wyższych wzrostów można się spodziewać od 2015 roku.

Nadchodzi stabilizacja na rynku budowlanym w Polsce

Ghelamco_Woronicza Qbik_ kadr

Ostatnie półtora roku było dla przemysłu budowlanego i firm działających w jego obrębie bardzo niekorzystnym okresem. Spadki produkcji budowlano-montażowej w połączeniu z ujemnymi wynikami mocno przerzedziły konkurencję na rynku. Wiele firm zbankrutowało lub zmuszone zostało do restrukturyzacji, co w wielu przypadkach łączyło się ze zwolnieniem części załogi. Najnowsze dane wskazują jednak na nadchodzącą fazę stabilizacji na rynku z perspektywami na większe ożywienie w 2015 r.

Według badania wśród pracowników wysokiego szczebla zarządzania oraz pionów operacyjnych 200 największych polskich firm budowlanych przeprowadzonego przez firmę badawczą PMR na potrzeby raportu „Sektor budowlany w Polsce, II połowa 2013 – Prognozy rozwoju na lata 2013-2016”, blisko jedna trzecia firm wykonawczych w 2012 roku nie wypracowała zysku a jedna na pięć poniosła straty finansowe.

Dane pozyskane od największych wykonawców potwierdzają także statystyki GUS. Wartość współczynnika poziomu kosztów dla przemysłu budowlanego w 2012 roku osiągnęła poziom 100,2%, co w praktyce oznacza, że poniesione przez firmy budowlane koszty nieznacznie przekraczały ich poziom przychodów. Najmniejszą opłacalnością charakteryzowały się roboty o charakterze inżynieryjnym – firmy realizujące zlecenia tego rodzaju dopłacały do kontraktów średnio 1,5% ich wartości. Pomimo, że w roku bieżącym przedsiębiorstwa nadal borykają się z konsekwencjami słabych wyników, sytuacja zdaje się nieco poprawiać, a wskaźnik rentowności w branży, mimo że wciąż ujemny, poprawił się z -2% po pierwszym półroczu 2012 roku do -0,1% w I półroczu roku bieżącego.

image002

Bieżący rok nie przyniesie jednak jeszcze wzrostu odsetka rentownych firm. Jedynie 65% spośród największych wykonawców przewiduje dodatni wynik finansowy w 2013 roku, o 5 punktów procentowych mniej niż w 2012 roku. Jednakże poprawie ulegnie struktura firm, które zysku nie odnotują. Strata netto dotknie 15% firm, wobec z 19% w roku 2012. Do 20% wzrośnie także odsetek firm, które z końcem 2013 roku, zgodnie z ich własnymi przewidywaniami, wyjdą na zero.

Poprawie uległ także wskaźnik poziomu kosztów − po I połowie 2013 roku osiągnął on wartość 99,7%. W zrealizowanym badaniu firmy które wypracowały dodatni wynik finansowy poproszone zostały o oszacowanie poziomu marż. Średnia uzyskiwana marża to 4,5%, zaś najczęściej firmy deklarowały, że nie przekroczyła ona 3%.

image004

W świetle wciąż słabej kondycji branży budowlanej, pewną nadzieję budzi fakt, że dzięki niskiemu poziomowi stóp procentowych wielu przedsiębiorców jest w stanie uzyskać kredytowanie na swoje zamierzenia inwestycyjne. Poprawia to strukturę popytową na usługi budowlane, a wykonawcom zapewni zapełnienie ich portfeli zleceń. Dodatkowym czynnikiem pozytywnie wpływającym na perspektywy dla rynku budowlanego są nadchodzące inwestycje w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, co jednak większy wpływ na rynek będzie miało dopiero w 2015 roku.

Ilustracja: Woronicza Qbik w Warszawie, Ghelamco

 

 

Czy zr

kamienice kadr

Z inicjatywy Construction Marketing Group oraz we współpracy z Polish Green Building Council, przeprowadzane jest pierwsze tak szerokie badanie sytuacji zrównoważonego budownictwa w Polsce. Jego celem jest analiza postrzegania tego typu budownictwa wśród deweloperów, inwestorów i głównych najemców w kraju.

Projekt jest efektem współpracy partnerów strategicznych: Buro Happold, Colliers International, Imtech, Jones Lang LaSalle, Hill International, Hochtief Facility Management, Phillips Lighting, PRC Architekci oraz Skanska. Partnerem merytorycznym badania jest firma doradcza PwC.

„Tak szeroka skala badania jest wynikiem współpracy czołowych przedstawicieli rynku nieruchomości w Polsce. Porusza ono wszystkie ważne kwestie dotyczące zrównoważonego budownictwa, szczególnie rozumienia samego pojęcia ‘zielony lub zrównoważony’ budynek,” powiedziała Katarzyna Chwalbińska-Kusek, Business Development Manager w Buro Happold.

W pierwszej fazie projektu ankieta levitra sale bada percepcję rynku w pięciu kluczowych kategoriach: wartość kapitałowa, koszty budowy, koszty operacyjne, ryzyko inwestycyjne oraz zdrowie w miejscu pracy. Wstępne wyniki zostaną zaprezentowane w listopadzie, w trakcie Konferencji COP19 Organizacji Narodów Zjednoczonych w Warszawie.

„Druga faza projektu dostarczy rynkowi dane, które do tej pory były dostępne tylko wewnętrznie i wskaże, na ile zrównoważone budownictwo w Polsce jest opłacalne. Szczególnie interesujące będzie poznanie różnic pomiędzy percepcją tego rodzaju budownictwa na rynku, a rzeczywistymi kosztami i korzyściami,” komentuje Dominika Czerwińska, Manager Membership and Europe Network w World Green Building Council. „Badanie pomoże lepiej zrozumieć sytuację na rynku, zidentyfikować potrzeby i zaadresować dalsze działania. Projekt zwiększy też świadomość tego, co w praktyce oznacza zrównoważone budownictwo.”

 

 

Wyniki konkursu Fasada Roku 2012

Laureaci_konkursu_fasada_roku

Konkurs Fasada Roku 2012 przeszedł już do historii. Jury złożone z architektów, przedstawicieli mediów branżowych i specjalistów z branży budowlanej wybrało zwycięzców oraz przyznało kilka wyróżnień. Nagrodzone realizacje zachwyciły doskonałym doborem kolorystyki, dbałością o detale architektoniczne oraz estetycznym efektem końcowym. Zwieńczeniem tej edycji plebiscytu była uroczysta kolacja w Zamku Topacz, położonym niedaleko Wrocławia.

 

Szósta odsłona plebiscytu Fasada Roku zgromadziła 178 obiektów. Zgłoszone budynki charakteryzowały się niezwykłą dbałością i precyzją przeprowadzonych prac, dlatego też konkursowe jury stanęło przed nie lada wyzwaniem. Jury w składzie: Jacek Czyżewicz – Prezes Zarządu Baumit Sp. z o. o., Katarzyna Baranowska – Fundacja Twórców Architektury, Irena Walczak – Wydawnictwo Murator, dział Budowa, prof. dr hab. inż. arch. Maciej Hawrylak – Stowarzyszenie Architektów Polskich o/ Wrocław, dr inż. Józef Adamowski – Wydział Budownictwa Politechniki Wrocławskiej, mgr inż. arch. Stefan Ciecholewski – Stowarzyszenie Architektów Polskich o/ Wybrzeże w Gdańsku, dr inż. arch. Andrzej Poniewierka – Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, dr hab. inż. arch. Jacek Kościuk – Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej i dr inż. arch. Michał Ankiersztajn – ASW Architekci, Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej, wyłoniło czterech zwycięzców oraz przyznało cztery wyróżnienia.

skoczek_wojdacki_architekci_dobrego_pasterza_118_krakow

W pierwszej kategorii – Nowy Budynek – nagrodę główną otrzymał zespół budynków mieszkalnych „Kaskada” zlokalizowany w Krakowie przy ulicy Dobrego Pasterza 118. Obiekt do konkursu zgłosiła pracownia Skoczek & Wojdacki Architekci s.c. Autorami projektu są Bogdan Skoczek i Igor Wojdacki.

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał jednorodzinny budynek mieszkalny znajdujący się w Jastrzębiu przy ulicy Ptaków Leśnych. Obiekt został zgłoszony przez pracownię Formo 3 Maciej Beczak. Projekt domu przygotowali Magdalena Beczak i Maciej Beczak.

Firma_Budowlana_Dota_Wojciech_Dmowskiego_Pozna_03

W drugiej kategorii – Budynek z wielkiej płyty – nagroda główna została przyznana wielorodzinnemu budynkowi mieszkalnemu z Poznania. Zlokalizowany przy ulicy Dmowskiego 5-7 obiekt do konkursu zgłosiła Firma Budowlana Wojciech Dota, która była wykonawcą robót budowlanych. Projekt został opracowany przez Piotra Jadkowskiego i Stanisława Walczaka. W tej kategorii Jury Konkursu wyróżniło budynek wielorodzinny z Warszawy przy ulicy Korotyńskiego 30. Realizację do konkursu zgłosił inwestor, czyli Admin s.c. Zygmunt Styczeń, Ewa Winiarska. Projekt architektoniczny opracowali arch. Jerzy Dziuba, arch. Julita Kucharska-Dziuba oraz arch. Karol Dziuba.

firma_budowlana_eugeniusz_dota_grunwaldzka_poznan_2

W trzeciej kategorii – Budynek po rekonstrukcji i adaptacji – jury przyznało główną nagrodę dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej online catalogs for sellers of viagra and cialis in usa nr 2 KMPSP z Poznania. Obiekt do konkursu zgłosił wykonawca robót – Firma Budowlana Eugeniusz Dota. Autorem projektu rekonstrukcji budynku jest mgr inż. arch. Piotr Bukowy.

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał dom mieszkalny zlokalizowany w Poznaniu przy ulicy Senatorskiej 2. Obiekt do konkursu zgłosiła Pracownia Projektowa Sasiak-Sobusiak. Autorką projektu jest Anna Sasiak-Sobusiak.

NMS__architekci_marcinkowskiego_poznan_2

Nagrodę główną w czwartej kategorii – Budynek po renowacji – zdobył budynek Uniwersytetu Artystycznego z Poznania, zlokalizowany przy alei Marcinkowskiego 29. Realizację do konkursu zgłosiła pracownia architektoniczna NMS ARCHITEKCI- Mikołaj Stępień. Projekt renowacji przygotowali arch. Mikołaj Stępień, arch. Natalia Stępień, arch. Hanna Sioda oraz arch. Emilia Schudy.

Wyróżnienie w tej kategorii przyznano obiektowi Dom Tkacza z Rościszowa. Obiekt do konkursu zgłosił autor projektu renowacji dr hab. inż. arch. Marek Wroński.

Po raz pierwszy w historii Konkursu Fasada Roku, Internauci również mogli wyrazić swoją opinię, głosując na poszczególne realizacje i tym samym wybrać zwycięzców każdej kategorii. W kategorii Nowy Budynek najwięcej głosów otrzymało krakowskie Osiedle „Black and White”. W kategorii Budynek z wielkiej płyty zwyciężył budynek wielorodzinny z Zielonej Góry przy ulicy Ptasiej 33/35. Nagrodę główną w kategorii Budynek po rekonstrukcji i adaptacji, Internauci przyznali budynkowi mieszkalnemu z Radziejowa. W ostatniej kategorii – Budynek po renowacji – jednogłośnie zwyciężył Uniwersytet Artystyczny z Poznania.

„Podsumowując VI edycję konkursu Fasada Roku nie sposób pominąć doskonałych realizacji zgłoszonych w tym roku do plebiscytu. Różnorodność koncepcji architektonicznych, precyzja i kunszt wykonania, dobór kolorów i struktur, to elementy wyróżniające tegorocznych zwycięzców. Co więcej, jurorzy docenili możliwości wykorzystania materiałów Baumit, które sprawdziły się zarówno na elewacji nowych budynków, jak również tych poddawanych rekonstrukcji bądź renowacji. Warto także podkreślić, że zwieńczeniem zakończonej właśnie edycji jest nie tylko werdykt profesjonalistów z branży architektonicznej i budowlanej, czyli konkursowego Jury, ale także głosy Internatów, dzięki którym wyłoniono najciekawszą „Fasadę Roku Internautów”. Nagrodzone obiekty charakteryzowały: elegancja wykonania, nietuzinkowe rozwiązania zastosowanych na elewacji produktów oraz wysoka jakość przeprowadzonych prac. Zwycięzcy VI odsłony plebiscytu Fasada Roku 2012 spotkali się na uroczystej kolacji w Zamku Topacz, pod Wrocławiem, podczas której wręczone zostały pamiątkowe statuetki oraz dyplomy dla zwycięzców i wyróżnionych” – podsumowuje Renata Hoffman z firmy Baumit.

fot. Baumit, materiały prasowe