TMF Poland uruchomiła Service Delivery Coordinator

TMF Poland uruchomiła w Warszawie innowacyjny dział – Service Delivery Coordinator, który zapewnia całej grupie TMF, globalną kontrolę procesów, gwarantując przy tym jednolity standard jakości obsługi we wszystkich krajach

TMF Poland jest częścią TMF Group, która jest globalnym dostawcą usług biznesowych i poprzez sieć 120 biur prowadzi działalność w 80 krajach na świecie. Oferta TMF Poland, obecnej na polskim rynku od 1995 roku, odzwierciedla ambicje Grupy, zmierzające do zagwarantowania dużym międzynarodowym korporacjom i średnim przedsiębiorstwom globalnej obsługi procesów biznesowych, dopasowanej do indywidualnych potrzeb firm.

Niedawno Grupa TMF zdecydowała o utworzeniu działu SDC w Polsce i powierzyła warszawskiemu zespołowi scentralizowaną obsługę globalnych firm w zakresie usług księgowych i płacowych, doceniając w ten sposób potencjał i doświadczenie polskiego teamu, zdobyte w ciągu ostatnich 19 lat obecności na polskim rynku.

– Globalne usługi Service Delivery Coordinator (SDC) zostały zainicjowane przez TMF Poland już w 2008 roku, w wyniku wprowadzenia przez firmę pełnej koordynacji usług płacowych, zgodnych z wymogami klienta, jednej z największych agencji prasowych na świecie. Na początku tego roku oficjalnie uruchomiliśmy w naszym biurze w Warszawie centrum dowodzenia SDC. Obecnie rozwijamy struktury działu, a nasi specjaliści w dziedzinie księgowości i płac nieustannie pracują nad udoskonaleniem procedur dla poszczególnych zakresów usług. Dążymy do tego, aby współpraca z klientami była jak najbardziej przejrzysta. Służy temu m.in. wykorzystanie scentralizowanych rejestrów i stała kontrola jakości pracy – mówi Mikołaj Pluciński, prezes zarządu TMF Poland.

– Nasz dział SDC zajmuje się kontrolą usług biznesowych świadczonych na lokalnych rynkach na rzecz globalnych klientów TMF Group, zapewniając firmom funkcjonującym w różnych krajach jednolite normy jakości przyjęte na całym świecie. Ponadto przygotowujemy skonsolidowane miesięczne raporty, wspieramy klienta w fakturowaniu i nadzorujemy pracę podwykonawców. W ten sposób dostarczamy usługi lokalnie bez zakłóceń pod kontrolą jednego koordynatora. Docelowo stworzymy 30 nowych miejsc pracy – wyjaśnia Isidre Peralta, członek zarządu TMF Poland.