Warszawskie Rozmowy Architektoniczne

Warszawskie Rozmowy Architektoniczne to cykl wykładów i dyskusji na tematy urbanistyczne, architektoniczne i z zakresu architektury krajobrazu. Jest organizowany przez pracownię Coqui Malachowska Coqui urbanistyka architektura krajobrazu i Fundację Twórców Architektury w kooperacji z Ambasadą Niemiec w Warszawie. Partnerem cyklu jest Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP).

Warszawskie Rozmowy Architektoniczne mają na celu umożliwienie interdyscyplinarnej dyskusji na temat innowacyjnych rozwiązań, holistycznego podejścia w projektowaniu uwzględniającego nie tylko obiekt architektoniczny, ale jego urbanistyczne usytuowanie w tkance miasta, połączenie i przenikanie się z terenem wokół z uwzględnieniem zmieniających się wymagań i potrzeb społecznych czyli zagadnienia projektowania na przecięciu się urbanistyki – architektury – architektury krajobrazu – socjologii miasta. Istotne jest wskazanie instrumentów procedury planistycznej, administracyjnej, które umożliwiają sprawną realizację projektów m.in. na poziomie ustalania miejscowych planów zagospodarowania czy pozwolenia na budowę.

Dyskusja prowadzona jest na podstawie przykładów obiektów architektonicznych wyróżniających się w danym temacie, niejednokrotnie nagrodzonych, będących przedmiotem publikacji i badań. Każdy z przykładów jest nie tylko omawiany jako obiekt architektoniczny, ale dużo bardziej jest punktem odniesienia dla interdyscyplinarnego postrzegania tematu w oparciu o rzetelne pod względem urbanistycznym, krajobrazowym i społecznym założenia koncepcji.

Tematami pierwszych spotkań jest MIESZKANIE:

1. Blokowisko – UPDATE 2.1

2. MIESZKANIE JUTRO – nowe, zrównoważone osiedla mieszkaniowe

3. MIASTO NA STAROŚĆ – mieszkanie w starzejącym się społeczeństwie

4. CZYNSZÓWKI – mieszkanie dla każdego

5. SMART PRICE / SMART MATERIAL / HYBRID HAUS – Mieszkanie w IBA Hamburg

Cykl adresowany jest do środowisk polskich i niemieckich architektów, urbanistów i architektów krajobrazu, deweloperów, właścicieli i zarządzających nieruchomościami, miejskich biur architektury i planowania miasta, polityków, socjologów miast, polskich i niemieckich dziennikarzy, instytucji naukowych i wszystkich popularyzujących ideę zrównoważonego rozwoju miasta. Udział w spotkaniach jest bezpłatny dla uczestników i ma miejsce wyłącznie z potwierdzonym zaproszeniem.

 

Translate »