Wealth Report: Najzamożniejszych osób na świecie (UHNWI) będzie przybywać

Najwyższy przyrost liczby UHNWI (Ultra High Net Worth Individual) odnotują kraje azjatyckie. Podejmując decyzje o zakupie nieruchomości mieszkalnych, najzamożniejsze osoby na świecie w coraz większym stopniu kierują się stabilnością.

Z nowych danych opracowanych wyłączne na potrzeby opracowania „Wealth Report” wynika, że zgodnie z prognozami, liczba osób najzamożniejszych, tj. takich, których wartość majątku netto wynosi minimum 30 mln USD, wzrośnie o 22% na przestrzeni najbliższych pięciu lat (do roku 2023), a ich całkowita liczba na świecie wyniesie blisko 250 000.

Z najważniejszych danych przekazanych przez GlobalData WealthInsight, wynika, że populacja najzamożniejszych osób (UHNWI) ma tendencję do wzrostu w przyśpieszonym tempie w porównaniu z pięcioma poprzednimi latami, w których liczba najbogatszych wzrosła o 18%. Warto jednak zauważyć, że prognozowany, średnioroczny wzrost na poziomie 4% jest bardziej miarowy w porównaniu ze wzrostem o 10% tylko w samym roku 2017.

– Mimo pogarszającej się perspektywy gospodarczej, możliwości pomnażania majątku nie zmienią się w 2019 roku. Zgodnie z prognozami globalna populacja osób najzamożniejszych wzrośnie o 22% w ciągu kolejnych pięciu lat, co oznacza, że w przypadku dodatkowych 43000 osób wartość ich majątku przekroczy 30 mln USD do roku 2023. Jest to nadzwyczajny wynik, jeśli chodzi o poziom bogacenia się w skali światowej – stwierdził Liam Bailey, dyrektor globalnego działu badań w firmie Knight Frank.

– Rok 2017 był doskonały dla rynków instrumentów kapitałowych, rynków nieruchomości i inwestycji luksusowych. Poziom wzrostu odnotowany w 2018 r. w niektórych przypadkach był dobry, ale nie aż tak dobry jak w roku 2017. Prognozy na najbliższą przyszłość wskazują na bardziej zróżnicowane warunki – stwierdził Oliver Williams, dyrektor GlobalData WealthInsight.

Zgodnie z przewidywaniami GlobalData WealthInsight, w roku 2019 liczba osób na świecie, dysponujących majątkiem o wartości co najmniej 1 mln USD w aktywach netto (HNWI) po raz pierwszy przekroczy 20 mln. Około 6,6 mln takich osób pochodzi z Ameryki Północnej, 5,9 mln z Europy, a 5,8 mln z Azji.

Przypominając trendy opisane w poprzednich edycjach „Wealth Report”, najwyższy przyrost liczby UHNWI odnotują kraje azjatyckie. W czołówce znajdą się Indie (wzrost o 39%), a tuż za nimi Filipiny (38%) oraz Chiny (35%). Spośród 59 krajów i terytoriów uwzględnionych w prognozach Knight Frank, osiem na 10 wiodących pod względem rozwoju krajów leży na terenie Azji, a pozostałe dwa z tej dziesiątki to Rumunia i Ukraina.

Jednakże warto zauważyć, że część z nich startuje z niskiego poziomu. Na przykład, do roku 2023 w Rumunii mieszkać będzie 278 najzamożniejszych (UHNWI) na świecie osób, a na Ukrainie – 485. Przewiduje się, że liczba najzamożniejszych osób (UHNWI) na Filipinach wyniesie 296 w 2023 roku, tj. niecałe 2% populacji najbogatszych osób w Japonii, która szczyci się najwyższym wynikiem w tej dziedzinie w Azji (20 570 osób).

Prognozowany wzrost liczby najzamożniejszych osób (UHNWI) jest zgodny z wynikami tegorocznego badania pt. Attitudes Survey, z którego wynika, że większość UHNWI spodziewa się wzrostu wartości swojego majątku w roku 2019. Jednakże widoczna jest pewna rozbieżność co do intensywności tych nastrojów – 4/5 doradców ds. majątkowych w USA przewiduje, iż majątek ich klientów w roku 2019 wzrośnie, natomiast w Azji prognozy nie są już tak optymistyczne (niecałe 2/3).

Jeśli chodzi o uwzględnienie wyzwań związanych z lokalną sytuacją polityczną i gospodarczą, widać większą zgodność. Około 65% respondentów z krajów azjatyckich oraz 59% respondentów z USA stwierdziło w badaniu, iż warunki lokalne mogłyby spowodować większe trudności, jeśli chodzi o bogacenie się oraz utrzymanie dobrobytu w przyszłości.

Rozkład majątku

Milionerzy  ZMIANA (%)
  2013 2017 2018 2023 2013-2018 2017-2018 2018-2023
ŁĄCZNIE 17 330 650 18 985 606 19 603 681 23 404 810 13% 3% 19%
Minimum 30 mln USD ZMIANA (%)
ŁĄCZNIE 167 669 191 251 198 342 241 053 18% 4% 22%
Miliarderzy ZMIANA (%)
ŁĄCZNIE 1 440 2 057 2 229 2 696 55% 8% 21%

fot. archiwum