Więcej możliwości z systemem konferencyjnym Bosch

Dzięki aktualizacji oprogramowania DCN multimedia do wersji v.1.2 firma Bosch Security Systems rozszerzyła możliwości systemu konferencyjnego DCN multimedia. Nowa wersja oprogramowania umożliwia prowadzenie konferencji z udziałem nawet 750 osób. Pozwala efektywnie i szybko identyfikować uczestników (także w przypadku zajmowania przez nich dowolnych miejsc) oraz przeprowadzać doraźne głosowania. Dodatkowo, oprogramowanie umożliwia integrację odpornych na zakłócenia kierunkowych mikrofonów na wsporniku elastycznym, przeznaczonych do stosowania w warunkach o wysokich wymaganiach akustycznych, np. w pomieszczeniach z pogłosem, przy dużym natężeniu szumów w otoczeniu lub w razie występowania znaczących zakłóceń.

fot. Bosch