Wiedza Polaków na temat składowych czynszu jest niewielka

Dolcan, przy wsparciu TNS Polska, zbadał wiedzę Polaków na temat czynszu. Tylko 11% badanych słyszało o sposobach na obniżenie opłaty czynszowej. Niemal połowa badanych (42%) mieszkających w blokach lub kamienicach uważa, że składka remontowa płacona wspólnocie lub spółdzielni jest zbyt wysoka w stosunku do przeprowadzanych w budynku remontów. Z drugiej strony co piąty ankietowany wstydzi się tego, jak wygląda budynek, w którym mieszka.

Wiedza Polaków dotycząca zagadnień ekonomicznych i finansowych jest na dość niskim poziomie. Potwierdzają to przeprowadzane badania, m.in. raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy oraz Domu Badawczego Maison pt. „Stan wiedzy finansowej Polaków”, a także liczni eksperci ostrzegający przed tym zjawiskiem. Czy dotyczy to jednak tylko czynników bardziej odległych od naszego codziennego życia, jak rynki finansowe, giełda, czy fundusze inwestycyjne, czy jednak także bliższych nam, codziennych spraw, jak np. comiesięczne opłaty? Czy Polacy wiedzą, jakie koszty składają się na czynsz, który płacą spółdzielni lub wspólnocie za mieszkania? Czy są w stanie wymienić, jakie to koszty? Czy znają sposoby na obniżenie czynszu? Na te, oraz inne pytania odpowiada druga część raportu „Czynsze i mieszkania” przygotowanego na podstawie badania przeprowadzonego przez TNS Polska dla firmy Dolcan.

– Comiesięczne opłaty czynszowe to czynnik, który większość Polaków musi brać pod uwagę w planowaniu swoich wydatków. Podczas wieloletnich obserwacji zauważyliśmy jednak, że wiele osób nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, co wchodzi w skład czynszu. Postanowiliśmy sprawdzić, jak powszechne jest to zjawisko. Przy okazji chcieliśmy dowiedzieć się, czy Polacy są zadowoleni ze stanu technicznego budynków, w których mieszkają. Wiedza na temat czynszu oraz sposobów jego obniżania jest bardzo ważna w codziennym życiu i może okazać się kluczowa przy szacowaniu możliwości spłaty rat za kredyt hipoteczny. Należy bowiem pamiętać, że ocena banku to jedno, a własna ocena możliwości spłaty rat to druga strona medalu, nie mniej ważna – podkreśla Alicja Dolińska z firmy Dolcan. Z raportu wynika, że spośród ogółu Polaków zaledwie nieco ponad połowa (52%) wie, jakie koszty składają się na czynsz. Znajomość części składowych czynszu jest wyższa u kobiet, niż u mężczyzn i rośnie wraz z wiekiem i z wykształceniem. Co ciekawe wiedza ta nie jest wcale znacząco wyższa u osób, które deklarują, że to one zajmują się opłatami w gospodarstwie domowym – jest to zaledwie 66% płacących rachunki.

– Osoby, które miały taką wiedzę, wśród składowych opłaty czynszowej najczęściej wymieniały wywóz śmieci – 82%. Duży wpływ na wybór tego czynnika mogła mieć zmiana przepisów i szeroka debata, jaka od kilku miesięcy toczy się w mediach na temat ustawy śmieciowej. Wielu ankietowanych wspominało także o ryczałcie za wodę (69%), ogrzewaniu/CO (62%) oraz funduszu czy składce remontowej (56%) – wskazuje Joanna Skrzyńska z TNS Polska.

Dolcan_skladowe_czynszu

Na częste wymienianie opłat za wodę, ogrzewanie czy fundusz remontowy może mieć z kolei wpływ fakt, iż w powszechnej świadomości są to jedne z najwyższych kosztów, jakie ponoszą właściciele lub najemcy mieszkania, a zatem mają większą szansę na zapisanie się w świadomości Polaków. Spośród ogółu badanych zaledwie 11% odpowiedziało twierdząco na pytanie „Czy słyszał(a) Pan(i) o sposobach na obniżenie czynszu?”. Odsetek ten był nieco wyższy wśród osób mieszkających w blokach lub kamienicach (16%), osiągając najwyższą wartość – 18% w przypadku badanych deklarujących, że to oni odpowiadają za opłacanie rachunków.

– Za ciekawe uznać można opinie dotyczące oceny funkcjonowania budynku / nieruchomości. Z jednej strony sporo osób – blisko połowa (42%) – jest zadowolonych z tego, jak ich wspólnota czy spółdzielnia zarządza nieruchomością. Z drugiej natomiast, co piąty mieszkaniec bloku czy kamienicy (22%) wstydzi się tego, jak wygląda jego budynek. Wstyd to emocja skrajnie negatywna, widać zatem, że grupa Polaków, którzy nie są zadowoleni ze swojej sytuacji mieszkaniowej, jest niebagatelna – zauważa Joanna Skrzyńska. Większość ankietowanych (76%) zadowolona jest z poziomu czystości części wspólnych w swoim budynku – uważają, że klatka schodowa jest czysta i posprzątana. Z drugiej jednak strony niemal połowa badanych (42%) uważa, że składka remontowa płacona do spółdzielni czy wspólnoty jest zbyt wysoka w stosunku do przeprowadzanych lub planowanych w budynku remontów.

Dolcan_ocena_budynku

W trakcie badania firma Dolcan chciała się także zorientować, jaki jest poziom wiedzy Polaków na temat trendów w nowoczesnym budownictwie. Ankietowanych zapytano więc o znajomość wybranych terminów. Pojęciem najczęściej rozpoznawalnym okazały się „mieszkania bezczynszowe” – 23% ankietowanych zadeklarowało jego znajomość. O inteligentnym budownictwie słyszało 14%, o budynkach pasywnych 12%, a o zielonym budownictwie 9%. Żadnego z pojęć nie znało aż 64% osób. Ogólnie znajomość nowoczesnych trendów w budownictwie jest wśród Polaków niewielka i widać, że potrzebne są działania edukacyjne.

– Cieszy nas fakt, że wśród terminów związanych z nowoczesnymi trendami w budownictwie najczęściej wymieniane były mieszkania bezczynszowe, które już kilka lat temu wprowadziliśmy na stołeczny rynek. Konieczna jest jednak dalsza edukacja Polaków w tym temacie. Osiedla mieszkań bezczynszowych stanowią ciekawą alternatywę dla klasycznego budownictwa wielorodzinnego. Są kompromisem pomiędzy domem jednorodzinnym, a mieszkaniem w wielopiętrowych blokach. Na zakup domu może sobie pozwolić niewielki procent społeczeństwa, a tu jest taka możliwość za zdecydowanie mniejsze pieniądze. Dzięki temu, że w budynkach nie ma części wspólnych, nie ma też konieczności ich utrzymania, płacenia składki remontowej, czy kosztów administracyjnych do wspólnoty lub spółdzielni, których funkcjonowania Polacy nie oceniają zbyt wysoko. Są to oszczędności, które mogą sięgnąć nawet 500 zł miesięcznie – podkreśla Robert Ziółek, prezes firmy Dolcan.

Badanie zostało przeprowadzone przez TNS Polska na zlecenie firmy Dolcan. Przeprowadzono je w październiku 2013 roku na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców. Badanie zostało zrealizowane w ramach sondażu, w którym wykorzystano technikę wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI).

il. Osiedle Kamyk Zielony – Dolcan

Translate »