Wysoka aktywność budowlana na rynku magazynowym w Polsce

Tulipan Park Stryków_kadr

Operatorzy logistyczni nadal główną grupą najemców, ale rośnie rola sieci handlowych, Okolice Warszawy przekraczają granicę 2 milionów mkw. podaży, wysoka aktywność budowlana i więcej inwestycji spekulacyjnych – to główne wnioski płynące z raportu Jons Long LaSalle „Rynek powierzchni magazynowych w III kw. 2013”.

Po obiecującej pierwszej połowie roku, kiedy na rynku zanotowano znaczny wzrost popytu, wyniki za III kwartał okazały się być nieco skromniejsze. Niemniej jednak, rynek osadzony jest dziś na solidnych podstawach, a oczekiwania co do wyników za cały 2013 rok są optymistyczne.

Mniejszy popyt w III kwartale

Całkowity popyt na powierzchnie magazynowe i przemysłowe wyniósł 329 000 mkw., co oznacza spadek o 29,8% wobec poprzedniego kwartału oraz wynik niższy o 23,4% od III kw. 2012 r.

Nowe umowy, które zawarto na 179 000 mkw., stanowiły 54% tego wolumenu, co było wynikiem podobnym do zanotowanego przed rokiem. Pozostałe 150 000 mkw. to powierzchnia wynajęta w ramach odnowień umów. Większość nowego popytu koncentrowała się na trzech rynkach: w Centralnej Polsce (28% udziału w popycie netto), okolicach Warszawy (27%) i w Trójmieście (17%). Z kolei odnowienia umów stanowiły ważny czynnik napędzający popyt na rynkach Wrocławia, Poznania i na Górnym Śląsku, gdzie ich udział w całkowitym popycie stanowił odpowiednio 79%, 73% i 66%.

Dwie największe transakcje w III kw. zawarła sieć handlowa Żabka, która poza odnowieniem najmu 26 000 mkw. w SEGRO Logistics Park w Poznaniu wynajęła dodatkowe 25 000 mkw. w SEGRO Logistics Park Gdańsk. Kolejne znaczące umowy dotyczyły sieci Dino, która wynajęła 22 000 mkw. w Logistic City w Piotrkowie Trybunalskim oraz operatora ID Logistics, który zajmie 20 000 mkw. w budynku AB Logistyka w Grójcu.
Spośród sektorów, z 33,5% udziałem w nowym popycie na czele znaleźli się ponownie operatorzy logistyczni. Ich przewaga nie była jednak aż tak wyraźna jak w poprzednich kwartałach. Sieci sklepów, które znalazły się na drugim miejscu w tym rankingu wynajęły jedynie o 1 000 mkw. mniej, a ich udział popycie netto wyniósł 32.9%.

Podaż – rośnie aktywność budowlana


W III kw. rynek powierzchni magazynowych powiększył się o kolejne 89 000 mkw., w takich projektach jak m.in. Prologis Park Wrocław V (36 000 mkw.), Tulipan Park Warszawa (24 000 mkw.) czy park Ideal Idea III (10 000 mkw. Warszawa).

W analizowanym okresie, tzw. Okolice Warszawy przekroczyły granicę podaży 2 mln. mkw. dzięki czemu znacząco umocniły się na pozycji największego regionu magazynowego w Polsce. Łącznie ze strefą Warszawa Miasto, region stolicy oferuje dziś prawie 2,6 miliona mkw., co stanowi ponad 35% całkowitej krajowej podaży. Na kolejnym miejscu znajduje się Górny Śląsk (1,41 mln mkw. ) oraz Poznań i Polska Centralna (po 1,02 mln mkw. każdy). Podaż powierzchni magazynowej w Polsce wyniosła na koniec III kw. 7,39 mln mkw.

Na koniec III kw. w całej Polsce w budowie pozostawało 342 000 mkw. powierzchni (najwięcej od IV kw. 2011 r.). Deweloperzy są szczególnie aktywni w Polsce Centralnej (74 000 mkw., z czego 50 000 mkw. przypada na powstający dla Castoramy obiekt BTS w Strykowie), Poznaniu (61 000 mkw.), Górnym Śląsku (44 000 mkw.), Wrocławiu (42 000 mkw.) oraz w Trójmieście (41 000 mkw.).

Udział projektów spekulacyjnych (niezabezpieczonych umowami najmu) w powstających obiektach jest nadal niewielki (ok. 18%). Jednak coraz większa powierzchnia w budowie przekłada się także na większy wolumen powierzchni spekulacyjnej, obecnie to już 63 000 mkw. To dobra wiadomość dla regionów, które odczuwały ostatnio niedobory dostępnej powierzchni, jak np. Poznań.

Współczynnik powierzchni niewynajętej lekko w dół

Udział pustostanów wyniósł w III kw. 10,3% (spadek o 0,3% względem Q2). Największa zmiana dokonała się w Polsce Centralnej (spadek z 18,1% do 14,9%), głównie w efekcie rosnącego poziomu najmu w Piotrkowie Trybunalskim. Odwrotnie na Górnym Śląsku – wzrost wskaźnika pustostanów z 5,8% do 8,4% był efektem wyprowadzki najemców z obiektów w Mysłowicach i Chorzowie. Wysoką dostępnością charakteryzują się Okolice Warszawy (13,1%), najmniejszą (3,4%) – Poznań.

Zmieniająca się dostępność powierzchni wpływa na czynsze

W III kw. zmiany poziomu czynszów odnotowano w dwóch regionach – w Poznaniu (wzrost stawek o 1%) i na Górnym Śląsku (spadek średnio o 2,5%). Pozostałe regiony cechowała umiarkowana stabilność. Najniższe czynsze są dziś oferowane w Okolicach Warszawy, najwyższe zaś na rynkach małych, o niskiej podaży i dostępności, takich jak Kraków, Szczecin czy Trójmiasto.

Il. Tulipan Park, Stryków, materiały prasowe

 

 

Translate »