Wywiad z b.Premierem Słowacji Mikulasem Dzurinda na XXII Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdrój

Podczas XXII Forum Ekonomicznego, „polskie Davos” w Krynicy Zdrój dziennikarka Property Journal Pani Katarzyna Danielak miała okazję zapytać  b.Premierea Słowacji Mikulasa Dzurinda jakie są jego wrażenia z udziału w Forum.

K.Danielak:
How are your feelings after XXII Economic Forum in Krynica?
Jakie są Pana odczucia po zakończeniu XXII Forum w Krynicy?

Prime Minister Mikulas Dzurinda:

Much better than before. There is a huge progress, which is evident, but not only here in Krynica. I have arrived from Cracow by car and realised the huge progress, watching many new buildings, beautiful streets, a lot of renovation, restauration, so I have been strongly encouraged by the progress which has been done in Poland.

Speaking about the Forum, the gallery of the guests is broder than before, there is full of people, the topics are very timeless, so I am very happy to be here and have an occassion to think not only about the past but also about the future.

Dużo lepsze niż poprzednio. Można zauważyć duży postęp, co jest oczywiste, ale nie tylko tutaj w Krynicy.
Przyjechałem z Krakowa samochodem i dostrzegłem duży postęp obserwując nowe budynki, piękne ulice, wiele renowacji. Tak więc jestem silnie zachęcony postępami jakie zostały poczynione w Polsce.

Mówiąc o Forum, galeria gości jest większa niż wcześniej, jest bardzo dużo ludzi, tematy są bardzo ponadczasowe, więc jestem bardzo szczęśliwy, że tu jestem i mam okazję do myślenia nie tylko o przeszłości, ale także o przyszłości.

K.Danielak:

It is great to hear so optimistic opinion.
Bardzo miło słyszeć tak optymistyczną opinię.

 

 

Property Journal news Katarzyna Danielak

Translate »