Wzrasta popularność sektora handlowego w Europie

Z danych opublikowanych w najnowszym raporcie firmy Cushman&Wakefield „Rynek Inwestycyjny Nieruchomości Handlowych w Europie w II kw. 2014 r.” wynika, że rynek ten rozwija się sukcesywnie. Świadczy o tym wysoki poziom obrotów w drugim kwartale br. oraz rosnący popyt, wynikający z lepszej podaży produktów inwestycyjnych, większego zaufania do sytuacji makroekonomicznej i danych z lokalnych rynków, które wskazują na co najmniej stabilizację wyników sprzedaży detalicznej.

Główne wnioski płynące z raportu to:

– Wartość transakcji inwestycyjnych w sektorze nieruchomości handlowych w regionie EMEA w II kw. 2014 r. wyniosła 14,7 mld euro w porównaniu z 8,7 mld euro w analogicznym kwartale rok wcześniej.

– Udział tego sektora w rynku wzrósł w drugim kwartale do 29,2 proc. z 24 proc. w całym ubiegłym roku.

– Wolumen obrotów rok do roku w sektorze nieruchomości handlowych wzrósł do 49,0 mld euro – najwyższego poziomu od sześciu lat.

– W drugim kwartale najwięcej zainwestowano na rynku nieruchomości handlowych w Wielkiej Brytanii i Francji, a w dalszej kolejności w Niemczech.

– Ceny nieruchomości rosną przy coraz silniejszej konkurencji.

– Podaż aktywów wysokiej jakości jest ograniczona, ale zaczyna poprawiać się wobec presji popytowej.

– Inwestorzy w dalszym ciągu poszerzają horyzonty poszukiwań okazji inwestycyjnych pod względem jakości aktywów, jak i regionów inwestycyjnych.

– Wartość obrotów w 2014 r. może wzrosnąć o 21 proc. do 50 mld euro.

– Wartość transakcji w sektorze handlowym w Polsce w pierwszej połowie 2014 r. wyniosła 369,5 mln euro, co stanowi wzrost o 49% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.

 

Translate »