YIT dołącza do PZFD

YIT Development, spółka należąca do fińskiego koncernu YIT, jednej z największych grup deweloperskich w Europie, dołącza do PZFD. 14 października 2015 r. Zarząd Polskiego Związku Firm Deweloperskich przyjął wniosek o włączenie firmy w poczet swoich członków.

Polski Związek Firm Deweloperskich jest ogólnopolską organizacją zrzeszającą ponad 100 deweloperów z całego kraju. Misją Związku jest działanie na rzecz rynku mieszkaniowego przy zachowaniu dbałości o zrównoważony rozwój polskich miast. PZFD czuwa również nad bezpieczeństwem kupujących promując ideę Kodeksu Dobrych Praktyk, który obowiązuje w relacjach firm członkowskich z nabywcami mieszkań.

– Dynamicznie zmieniające się realia społeczno-ekonomiczne stawiają branżę deweloperską przed szeregiem wyzwań, którym można sprostać tylko dzięki partnerskiej współpracy podmiotów zaangażowanych w rozwój polskich miast. PZFD jest platformą do dialogu publicznego, którego obecność korzystnie wpływa na jakość decyzji rzutujących na dobro ogółu społeczeństwa. Celem Związku jest tworzenie przyjaznego prawa, w ramach którego deweloperzy będą mogli kształtować nowoczesną i funkcjonalną dla mieszkańców przestrzeń miejską. Cieszymy się, że YIT będzie z nami współpracować w tym zakresie – skomentował Grzegorz Kiełpsz, Prezes Zarządu PZFD.

fot. materiały prasowe