Zabytkowy spichlerz we Wrocławiu sprzedany

i2 Development w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego zakupił od Urzędu Miejskiego we Wrocławiu grunt przy ul. Księcia Witolda wraz z nieruchomością – zabytkowym spichlerzem. Deweloper zaoferował cenę ponad 11,3 miliona złotych, czyli prawie dwukrotność ceny wywoławczej, wynoszącej 6,8 miliona złotych. Projekt modernizacji zakłada utworzenie na półhektarowym terenie kompleksu mieszkalno-usługowego. Podjęte prace będą uzgadniane z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

fot. materiały prasowe