Zielone i zrównoważone miasta

Współczesne miasta stoją przed wyzwaniem wyboru racjonalnego i zrównoważonego sposobu rozwoju. Strategiczne podejście powinno precyzyjnie określać wizję oraz cele prowadzące do pożądanego postępu. Jednym z elementarnych czynników jest zatem rozwój nowoczesnego mieszkalnictwa, które w procesie urbanizacji pomoże miastom w kształtowaniu przyjaznej i ekologicznej tkanki miejskiej.

Założenia te są szczególnie bliskie filozofii fińskiego budownictwa, które dzięki YIT Development, mają szansę wpływać na jakość życia również w polskich miastach.

City life_5

Wykorzystywanie przestrzeni miejskiej przy zachowaniu różnorodności krajobrazowej jest niełatwym zadaniem. Wyzwanie stanowi także inteligentne zarządzanie energią elektryczną
i cieplną, przy jednoczesnym ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych. Nie ulega wątpliwości, że realizowane projekty, szczególnie te w branży deweloperskiej, powinny być zrównoważone i możliwie jak najbardziej skoncentrowane na modernizacji przestrzeni miejskiej.

„Funkcjonalna architektura oraz troska o komfort mieszkańców“ to główne walory inwestycji, jakie zapowiedziała w ostatnim czasie polska spółka fińskiego koncernu YIT. Firma dostrzega coraz częstszą i silniejszą potrzebę kompleksowego oraz konsekwentnego działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. „Koncept YIT zakłada konstrukcję budynków z możliwie najlepszych materiałów pozytywnie oddziałujących na otaczające nas środowisko. Nadszedł czas, aby zoptymalizować te działania różwnież poza Finlandią“ – komentuje Juha Kostiainen, wiceceprezes ds. rozwoju miejskiego w YIT.

Miasta w Polsce borykają się z kilkoma kluczowymi wyzwaniami, które mogą przesądzić o kształtowaniu się nowoczesnej tkanki miejskiej.

Niekontrolowana suburbanizacja

Wyludnianie się centrów miast oraz poszerzanie przedmieść przechodzi do porządku dziennego. Serca aglomeracji zaczęły być postrzegane jako głośne, ciasne i nieprzyjazne.
W rezultacie, coraz częściej poszukiwane są rozwiązania, które spowodują, że mieszkańcy miast nie tylko będą pracować w centrach, ale także mieszkać tam i odpoczywać

Środowisko naturalne w mieście

Podwyższony stopień zanieczyszczenia miast stał się w ostatnim czasie poważnym problemem, a utrzymanie przyrody w mieście niemałym wyzwaniem. Planowanie nowych osiedli powinno, więc opierać się na zagospodarowaniu terenu pozytywnie wpływajacym na atrakcyjność i równowagę otaczającej przyrody.

Transport

Niezbędnymi w utrzymaniu przyjaznego transportu miejskiego są dywersyfikacja oraz dostęp do wygodnych możliwości przemieszczania się w miastach. Poruszanie się powinno być zatem bardziej płynne, efektywne, a przede wszystkim przyjazne środowisku.

Zasoby

Nieustanny rozwój aglomeracji stawia istotne wyzwanie związane z racjonalnym wykorzystywaniem zasobów. Strategie w zakresie efektywności energetycznej powinny nie tylko zwiększać wydajność wykorzystania energii w budynkach, ale także promować wśród mieszkańców zielone źródła energii.

fot. materiały prasowe