Zmiana trendu – rośnie popyt na działki budowlane

Na rynku gruntów budowlanych zmiana trendu – więcej chętnych na kupno działek pod budowę domów. Jest to przełamanie stabilnego, niskiego popytu utrzymującego się od kilu lat w całej Polsce.

Większy popyt to prawdopodobnie efekt najniższych od kilku lat cen gruntów oraz rosnący optymizm inwestycyjny. Z roku na rok zwiększa się – i jest coraz bardziej przystępna cenowo – oferta realizacji domów w nowoczesnych, energooszczędnych i szybkich technologiach. Jak deklaruje zdecydowana większość, tj. około 89% kupujących, transakcje dotyczą zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych – budowę domu dla siebie.

Jest to prawdopodobnie odpowiedź na mało konkurencyjny i drogi rynek gotowych domów, gdzie pomimo sporej nadpodaży ofert ceny utrzymują się na wysokim poziomie, a sprzedający są mało elastyczni w negocjacjach. A obecnie parterowy, niepodpiwniczony dom o powierzchni 90–100 mkw. można wybudować już za około 300 tys. złotych, wliczając w to koszt materiałów budowlanych, podstawowych materiałów wykończeniowych w popularnym standardzie oraz robocizny. Można też przyjąć, że koszt robocizny stanowi około 30% inwestycji i jest to dosyć elastyczna składowa, bo zależy w dużej mierze od tego, czy podpisze się kontrakt z firmą wykonawczą, czy zwiększy się udział własny w budowie.

Do tego dochodzą jeszcze koszty projektu budowlanego oraz działki. Jeśli chodzi o ceny gruntów, to rozpiętość jest duża w zależności od lokalizacji i powierzchni. W ciągu 2013 roku w rejonach uważanych za atrakcyjne ceny spadły średnio o 10%, natomiast w pozostałych nawet do 30%. Ceny działek budowlanych w granicach dużych miast utrzymują się średnio na poziomie 240 – 550 zł za metr kwadratowy. Są też rejony szczególnie drogich lokalizacji, gdzie ceny zaczynają się od 600 zł za mkw. i szybują w górę, ale one nie budzą większego zainteresowania przeciętnego nabywcy (wg danych WGN).

Taniej jest w okolicach podmiejskich, w odległości do około 10 km od granicy miasta. Tu można kupić grunt budowlany już od 90 zł za metr kwadratowy, chociaż są też lokalizacje droższe z cenami dochodzącymi do 290 zł za metr kwadratowy. W miejscowościach dalej położonych ceny są jeszcze bardziej przystępne z przedziału 25 – 60 zł za mkw.

Preferencje co do wyboru działki pod dom jednorodzinny nie zmieniają się od lat – najszybciej znajdują nabywców grunty, dla których opracowano plany miejscowe albo istnieje aktualne studium do planu. Można wówczas sprawdzić przeznaczenie samej działki, jak i terenów sąsiednich – czy rzeczywiście jest gruntem pod budowę domu mieszkalnego, czy w bezpośrednim sąsiedztwie nie powstanie wkrótce uciążliwy obiekt usługowy, przemysłowy albo hałaśliwa trasa komunikacyjna. W przypadku lokalizacji pozamiejskich ważne jest położenie przy utwardzonej publicznej drodze oraz szybkie połączenie z centrum miasta. Jednak najważniejszym parametrem, w największym stopniu wpływającym na cenę działki, jest uzbrojenie w media – przede wszystkim obecność przyłącza wodociągowego i energii elektrycznej. Optymalna wielkość działki to 800 – 1200 mkw., a dla szczególnie atrakcyjnych lokalizacji miejskich akceptowalne są mniejsze powierzchnie, nawet 700 mkw.

Nie budzą zainteresowania działki bez planu miejscowego lub studium do planu, bez podstawowych mediów przy działce (woda, prąd), o nieregularnych, trudnych kształtach, położone w mało „ucywilizowanych” rejonach, tzn. bez podstawowych usług w pobliżu.

Odblokował się też popyt ze strony większych inwestorów. Deweloperzy – nie tylko mieszkaniowi – wykorzystują obniżki cen gruntów budowlanych. Według danych WGN, w ciągu ostatnich kilku lat obniżki sięgnęły nawet 65% pierwotnych cen z okresu szczytowego.

Zakupy inwestycyjne dotyczą raczej większych terenów, od 4000 mkw. do kilku hektarów, z możliwością zabudowy budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi albo obiektami usługowymi, biurowymi lub przemysłowymi. Wzrósł także popyt na działki pod usługi w pobliżu tras komunikacyjnych i węzłów drogowych, pod warunkiem łatwej dostępności do takiej działki i połączenia bezpośrednim zjazdem. Preferowane są lokalizacje w niewielkiej odległości od ośrodków miejskich, do około 20 kilometrów. Ceny kształtują się od 60-80 zł za metr kwadratowy w przypadku terenów wielko powierzchniowych, tzn. powyżej 1 hektara. Mniejsze działki wyceniane są średnio od 110 zł do 360 zł za metr kwadratowy, co – biorąc pod uwagę lokalizacje peryferyjne – stanowi podwyższoną kwotę.

Małgorzata Battek

 

Translate »