10 mln zł kary dla trzech firm ubezpieczeniowych

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożyła kary na trzy towarzystwa ubezpieczeniowe: Allianz Polska, Generali Życie i Signal Iduna Polska – za wprowadzanie klientów w błąd i niedozwolone postanowienia umowne. Aż ponad 5,3 mln złotych ma zapłacić Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska za zapisy w umowach o ubezpieczenie wyposażenia mieszkania i autocasco – towarzystwo chciało wyłączyć swoją odpowiedzialność, gdy sprawcą szkody była osoba bliska ubezpieczonemu lub wykonująca prace w mieszkaniu.

Nieco mniej, bo 4,8 mln zł to kara dla TU Generali Życie, które stosowało różną indeksację dla składki i dla sumy ubezpieczenia – przy czym składka była podwyższana o wyższy współczynnik niż suma ubezpieczenia lub przewidywana wypłata odszkodowania; do tego klient nie był o tym jednoznacznie informowany.

Signal Iduna Polska będzie musiała zapłacić prawie 85 tys. zł kary za zapis umowny wyłączający odpowiedzialność ubezpieczyciela w przypadku szkody spowodowanej przez ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających; zapis był tak sformułowany, że towarzystwo mogło odmówić wypłaty odszkodowania również w sytuacji, gdy ubezpieczony nie zażywał tych środków. Decyzje nie są jeszcze prawomocne.

 

Translate »