Arcadis przygotuje 44 polskie miasta do zmian klimatu

Arcadis, globalna firma projektowo-konsultingowa, przygotuje plany do adaptacji do zmian klimatu dla 44 największych miast w Polsce. W dniu 12 stycznia 2017 konsorcjum składające się z…

… firmy Arcadis Polska, Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego, oraz Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, podpisało z Ministerstwem Środowiska umowę na opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców.

Celem projektu jest rozpoznanie i analiza wyzwań związanych z adaptacją do zmian klimatu w poszczególnych miastach, zaplanowanie działań na szczeblu lokalnym, wraz ze wskazaniem źródeł ich finansowania, oraz zwiększanie świadomości potrzeb adaptacji.

Projekt obejmie 44 miasta w Polsce o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 tysięcy. Każde miasto zostanie poddane indywidualnej ocenie, która określi jego podatność na zmiany klimatu, następnie na tej podstawie zostaną wskazane opcje adaptacji do zmian klimatu konieczne do wdrożenia na terenie danego miasta. Okres realizacji projektu wynosi dwa lata od podpisania umowy, zaś jego wartość to 30 mln PLN.

Miasta, które zostaną objęte analizą, są zamieszkane przez 30% ludności Polski oraz generują około 50% PKB. Dlatego dla gospodarki kraju bardzo ważne jest ich zabezpieczenie przed negatywnymi zjawiskami związanymi ze zmianami klimatu, takimi jak deszcze nawalne, powodzie, podtopienia, fale upałów, susze, huragany, osunięcia ziemi czy osuwiska.

Anna Rusek, dyrektor Pionów Środowiska i Wody w Arcadis Polska, skomentowała podpisanie umowy: „Miejskie Plany Adaptacji są pierwszą w Europie tak dużą i kompleksową strategią adaptacyjną do zmian klimatu. Jesteśmy dumni, że możemy realizować tak ważny projekt. Jesteśmy również przekonani, że dobra współpraca zespołu Arcadis z naszymi partnerami w konsorcjum pozwoli na wypracowanie rozwiązań, które przyczynią się do lepszej ochrony obszarów zurbanizowanych i ich mieszkańców przed niekorzystnymi skutkami zmian klimatu.”

„Miasta są szczególnie narażone na wpływ zmian klimatycznych. Plany mają pomóc uodpornić i przystosować je do zmieniających się warunków” – powiedział Paweł Sałek, wiceminister środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej.

fot. archiwum

Translate »