Bosch a uprawa szparagów

W ciągu zaledwie trzech tygodni specjaliści firmy Bosch opracowali nowy projekt zintegrowanego rozwiązania bazującego na czujnikach, które może być stosowane przy uprawie szparagów. Dzięki temu informację o temperaturze w kopczykach, w których sadzi się te cenione warzywa, można przenieść na smartfon. Pozwala to właścicielom upraw śledzić temperaturę gleby i pomaga stworzyć optymalne warunki wzrostu roślin. Tego rodzaju rozwiązania ukierunkowane na szybkie osiągnięcie rezultatu i stosowane przede wszystkim przy rozwoju oprogramowania Bosch wykorzystuje coraz częściej przy rozwijaniu portfolio swoich produktów.

– Efektywne procesy mają zastosowanie przede wszystkim wtedy, gdy w fazie początkowej technologie lub koncepcje rozwiązań nie są do końca poznane lub gdy z biegiem czasu mogą zmienić się wymagania dotyczące nowego produktu. Dzięki nim możemy być szybsi i bardziej elastyczni – powiedział prezes zarządu Bosch, dr Volkmar Denner.

Efektywne i niekonwencjonalne metody
Nowy projekt jest jednym z przykładów na to, że przedsiębiorstwo technologiczno-usługowe staje się bardziej dynamiczne w wielu obszarach, także w zakresie rozwoju produktów.

– Z pomocą nowych, także niekonwencjonalnych metod możemy szybciej i lepiej dopasować się do nowych wymagań klientów i angażować się na coraz bardziej zmiennych rynkach – dodał Denner, który w zarządzie spółki Bosch odpowiada także za centralny dział badań i rozwoju.

Przykład 1: Projekt „Uprawa szparagów”

Najdogodniejszymi warunkami dla wzrostu szparagów jest temperatura gleby wynosząca od 18 do 22 stopni Celsjusza. Można ją osiągnąć m.in. poprzez przykrycie upraw folią. Stosowanie folii musi uwzględniać także prognozy pogody. Rozwiązanie opracowane przez Bosch bazuje na kilku czujnikach temperatury. Są one rozmieszczone w glebie, na różnej głębokości i mierzą jej temperaturę. Czujniki są połączone kablem z niewielką skrzynką, która przesyła dane drogą bezprzewodową do chmury obliczeniowej bazującej na Bosch IoT Suite. Stamtąd dane trafiają do aplikacji zainstalowanej na smartfonie użytkownika. – W przypadku tego projektu po raz kolejny połączyliśmy nasze kompetencje w dziedzinie czujników z koncepcją Internetu przedmiotów 9IoT) – powiedział Denner.

Rozwiązanie gotowe do wykorzystania już w tym sezonie

Dzięki efektywnej metodyce projekt rozwiązania dla upraw szparagów został zrealizowany w ciągu zaledwie trzech tygodni. W tym czasie stworzono m.in. koncepcję komunikacji bezprzewodowej, aplikację, pozyskano partnerów projektu w postaci właścicieli upraw szparagów i odpowiednio dostosowano działanie chmury obliczeniowej. Pod koniec pracy nad projektem były gotowe pierwsze dwa systemy, a sześć dni później osiem kolejnych. Projekt pozwala właścicielom upraw śledzić i analizować dane dotyczące temperatury gleby na smartfonach. Dzięki szybkiemu postępowi prac system umożliwiający regulację temperatury upraw był gotowy do użycia już w sezonie 2015. Szybkie tempo pracy wymusiła na specjalistach Bosch także natura: sezon na szparagi trwa bowiem od kwietnia do czerwca. Zasadę, na której bazuje rozwiązanie opracowane przez Bosch można wykorzystać także przy uprawie innych roślin. Bosch sprawdza obecnie możliwości industrializacji i szerokiego wprowadzenia na rynek nowego systemu.

Przykład 2: Metodyka efektywnej współpracy Bosch z firmą Tesla

Metodyka ta była pomocna również podczas współpracy z firmą Tesla, produkującą samochody elektryczne, do których Bosch dostarcza systemy jazdy i bezpieczeństwa. Wiele z tych komponentów można precyzyjnie dopasować do wymagań danego pojazdu i profilu jazdy. Adaptacja taka opracowana w formie aplikacji została w krótkim czasie stworzona we współpracy z firmą Tesla.

– Współpraca okazała się dobrą okazją do zastosowania w praktyce efektywnych metod rozwoju. Sukces tej współpracy został doceniony przez firmę Tesla, która przyznała nam w 2014 roku nagrodę Excellent Development Partner. Po raz kolejny pokazuje to, że Bosch jest w stanie dostosować się do najróżniejszych wymagań klientów, w tym także nowych graczy na rynku – podkreślił Denner. Na opracowanie aplikacji wspólnie z firmą Tesla poświęcono połowę czasu standardowo przewidzianego na prace rozwojowe.

 

Translate »