Bosch ułatwia integrację central sygnalizacji pożaru i dźwiękowych systemów ostrzegawczych

Bosch Security Systems wprowadza nową wersję narzędzia Smart Safety Link, która jeszcze bardziej ułatwia połączenie central sygnalizacji pożaru i dźwiękowych systemów ostrzegawczych.

Smart Safety Link wykorzystuje protokół IP do podłączenia i skonfigurowania central sygnalizacji pożaru oraz dźwiękowych systemów ostrzegawczych. Rozwiązanie obsługuje poszczególne połączenia, niezależnie od tego, ile stref jest skonfigurowanych w systemie ostrzegawczym. Połączenie IP zastępuje typowe połączenie przekaźnikowe pomiędzy systemami, co znacznie obniża nakłady związane z instalacją oraz zmniejsza podatność systemu na błędy. Ewentualne rozszerzenie systemu w przyszłości nie wymaga dodatkowego okablowania i można je wykonać za pomocą oprogramowania.

W przypadku alarmu centrala sygnalizacji pożaru aktywuje odpowiednią strefę dźwiękowego systemu ostrzegawczego. Dzięki temu Smart Safety Link umożliwia dynamiczną adaptację procesu ewakuacji do konstrukcji budynku. Każde piętro otrzymuje komunikaty ostrzegawcze i jest bezpiecznie ewakuowane w zależności od bieżącej sytuacji. Pozwala to zwiększyć bezpieczeństwo i gwarantuje optymalne warunki ewakuacji. Personel obsługi może komunikować się z rozwiązaniem przy użyciu ekranów dotykowych central sygnalizacji pożaru.

Dla integratorów systemów Smart Safety Link jest bardzo wydajnym narzędziem umożliwiającym szybką i niezawodną integrację central sygnalizacji pożaru i dźwiękowych systemów ostrzegawczych. Rozwiązanie oferuje większą elastyczność i skalowalność niż inne popularne połączenia i skraca czas instalacji w przypadku na przykład dziesięciu stref ewakuacyjnych z dwóch godzin do dwóch sekund.

fot. materiały prasowe

 

Translate »