Bosch wprowadza międzynarodowy Program dla architektów i projektantów

Inauguracja Architecture&Engineering Program (A&E) odbędzie się w dniach 15-16 kwietnia 2015 roku podczas czwartej edycji Spotkania Projektantów Instalacji Niskoprądowych SPIN Extra. Bosch jest Srebrnym Partnerem tego wydarzenia.

Program dla Architektów i Projektantów opiera się na trzech filarach takich jak: Edukacja, Sieć Ekspertów i Technologia, i ma na celu wsparcie architektów i projektantów w ich codziennej pracy nad projektami i koncepcjami systemów bezpieczeństwa.

Filar Edukacja zapewnia dostęp do aktualnych informacji o najnowszych technologiach, trendach branżowych, obowiązujących przepisach i normach. Wiedza przekazywana będzie architektom, konsultantom i projektantom podczas profesjonalnych szkoleń technicznych, spotkań informacyjnych, warsztatów czy webinarów. W części edukacyjnej programu szczególny nacisk położony będzie na tematy związane z innowacyjną technologią trójwymiarowego projektowania (Building Information Modelling) oraz tworzeniem sieciowego i zintegrowanego rozwiązania IP. Omówimy aktualnie obowiązujące przepisy oraz metody zwiększenia efektywności systemów bezpieczeństwa poprzez zastosowanie najnowszych technologii. Dodatkowym elementem edukacyjnym będzie regularnie wysyłany newsletter A&E informujący o nowych produktach i technologiach firmy Bosch, zmianach prawnych i aktualnościach w programie. Okazję do poszerzania wiedzy będą stanowić indywidualne spotkania i konsultacje projektowe ze specjalistami z firmy Bosch oraz wizyty referencyjne.

Filar Sieć Ekspertów oznacza przynależność do grona lokalnych i globalnych ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa. Udział w programie to specjalistyczne wsparcie techniczne, możliwość wymiany doświadczeń i pomysłów oraz uzyskanie dodatkowych certyfikatów potwierdzających pozyskaną wiedzę. Członkowie A&E Program otrzymają pomoc opiekuna firmy Bosch oraz uzyskają wszelkie wsparcie na etapie projektowania. W program zaangażowane będą niezależne, renomowane organizacje branżowe podnosząc jakość oraz rangę organizowanym spotkaniom i szkoleniom.

Bosch program (Large)

Fot. Wojciech Kryński/  Muzeum POLIN

Translate »