Bosch wprowadził funkcję eSMOG

Bosch opracował technologię, która radzi sobie z zakłóceniami elektromagnetycznymi i ich wpływem na czujki dymu. Wraz z zapowiedzią nowych detektorów AVENAR z rodziny 4000, przedstawiono nową funkcję zwaną eSMOG. Funkcja ta pozwala na zmniejszenia liczby fałszywych alarmów powodowanych przez pola elektromagnetyczne.

Zdolność do jak najwcześniejszego wykrywania dymu i ognia jest bezsprzecznie najważniejszą funkcją każdego systemu przeciwpożarowego i jego czujek. Wykrycie pożaru w bardzo wczesnej fazie pozwala operatorowi zareagować zanim pożar się rozprzestrzeni, co znacznie zmniejsza ryzyko obrażeń ciała i utraty cennych zasobów. Czasami jednak zdarzają się fałszywe alarmy, które dają pod wątpliwość czy ewakuacja jest konieczna. Dodatkowo generują one wysokie koszty. Dlatego wyeliminowanie wątpliwości jest takie ważne. Czujki pożarowe muszą nie tylko w sposób niezawodny wykrywać dym i ciepło, ale muszą też równie niezawodnie decydować o tym, czy to co wykrywają jest dymem rzeczywistego pożaru, czy tylko zakłóceniem takim jak para wodna, pył lub dym papierosowy. Widzialne zakłócenia takie jak wymienione powyżej, powodują jeden na cztery fałszywe alarmy systemów wykrywania pożaru, podczas gdy większość pozostałych można przypisać usterkom, brakowi konserwacji lub nieprawidłowemu ustawieniu. Rozwiązaniem problemu widzialnych zakłóceń jest technologia Dual Ray firmy Bosch, wykorzystująca dwie różne długości fal w celu wykrywania mniejszych i większych cząstek dymu. Pozwala ona czujce niezawodnie odróżniać dym od takich zakłóceń, co znacznie zmniejsza liczbę fałszywych alarmów.

Jednak zakłócenia widzialne to tylko jedna strona medalu. Drugą stanowią zakłócenia niewidzialne. Ocenia się, że obecnie od 20 do 30 procent fałszywych alarmów nie ma określonej przyczyny (opracowanie BRE: „Przyczyny fałszywych alarmów w budynkach — 2014”). Badania wykazały, że prawdopodobnie najważniejszym elementem przyczyniającym się do tej liczby są zakłócenia elektromagnetyczne. Nowoczesne budynki są wyposażone w coraz większym stopniu w skomplikowaną infrastrukturę techniczną, do czego dochodzi coraz szersze zastosowanie technologii bezprzewodowych. Zgłaszano, że do fałszywych alarmów doprowadzały nawet uszkodzenia głośników lub lamp sufitowych znajdujących się w pobliżu.

W odpowiedzi na oczekiwania rynku firma Bosch opracowała technologię, która radzi sobie z zakłóceniami elektromagnetycznymi i ich wpływem na czujki dymu. Wraz z zapowiedzią nowych detektorów AVENAR z rodziny 4000, przedstawiono nową funkcję zwaną eSMOG. Funkcja ta łączy dwa podejścia do kwestii zmniejszenia liczby fałszywych alarmów powodowanych przez pola elektromagnetyczne. Z jednej strony czujki zostały zaprojektowane od podstaw z myślą o odporności na zakłócenia elektromagnetyczne, poprzez zmniejszenie czułości na pola zakłócające. Z drugiej strony dostarczają instalatorowi informacji o najważniejszych zakłóceniach środowiskowych w miejscu instalacji. To pozwala na identyfikację i eliminację kluczowych problemów przez integratora systemu jeszcze przed instalacją, a tym samym na oszczędność czasu i pieniędzy przy jednoczesnym zmniejszeniu do minimum ryzyka fałszywych alarmów.

Po zainstalowaniu, funkcja eSMOG prowadzi ciągły pomiar ekspozycji na pole elektromagnetyczne każdej czujki i oblicza średnie arytmetyczne w średnim i długim terminie. Są one wykorzystywane do prognozowania przekroczeń wartości progowych jeszcze przed wystąpieniem fałszywych alarmów. Operator widzi aktualne oraz średnie wartości pola elektromagnetycznego oddziaływującego na czujkę na panelu centrali sygnalizacji pożaru.

Funkcję eSMOG można połączyć technologią Dual Ray w tej samej czujce, co znacznie zmniejsza liczbę fałszywych alarmów spowodowanych zarówno czynnikami widzialnymi, jak i niewidocznymi.

fot. Bosch

Translate »