Botswana najbardziej przejrzystą gospodarką wschodzącą

Z najnowszego raportu zatytułowanego „Emerging & Frontier Markets” opublikowanego przez firmę Cushman & Wakefield wynika, że pomimo szeregu globalnych zagrożeń niektóre rynki wschodzące w Afryce są nadal atrakcyjne zarówno dla najemców, jak i inwestorów pod względem oferowanych możliwości, przy czym kluczowym czynnikiem sukcesu jest odpowiednie zarządzanie ryzykiem.

W trzeciej edycji raportu, który zawiera ranking państw pod względem indeksu ryzyka, omówiono proces przesuwania się środka ciężkości globalnej gospodarki w ostatnich 20 latach w wyniku rosnącego zainteresowania inwestorów wyższymi stopami zwrotu w krajach rozwijających się. Kraje te stają się również coraz bardziej atrakcyjne dla najemców, którzy niekiedy borykają się ze stagnacją na bardziej dojrzałych rynkach.

Dzięki rosnącej w siłę klasie średniej, rozwojowi infrastruktury i inwestycjom w nowe technologie kraje afrykańskie, w których funkcjonują przejrzyste rynki nieruchomości, stanowią w tegorocznym rankingu już połowę pierwszej dziesiątki najbardziej atrakcyjnych lokalizacji wschodzących.

Na pierwszym miejscu rankingu państw pod względem indeksu ryzyka (Risk Index 2015) ponownie uplasowała się Botswana, ale w pierwszej dziesiątce znalazły się także inne kraje Afryki, w tym RPA, Ghana, Maroko i Tunezja. Warto jednak pamiętać o zróżnicowaniu rynków afrykańskich, o czym świadczy fakt, że kraje takie jak Angola, Demokratyczna Republika Konga, Zimbabwe i Nigeria są uznawane za bardziej ryzykowne.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że mimo iż Azja Południowo-Wschodnia jest jednym z najszybciej rozwijających się regionów świata, kraje takie jak Wietnam, Indonezja i Filipiny, które mogą pochwalić się bardzo wysokim wzrostem gospodarczym, spadły o kilka miejsc w tegorocznym rankingu. W Wietnamie i na Filipinach pojawiają się większe trudności związane z zakupem nieruchomości, natomiast w Indonezji rosną koszty wpisu nieruchomości do rejestru. Jednak kraje te są nadal rynkami znaczącego wzrostu dla szeregu branż.

Wśród państw Ameryki Północnej i Południowej znaczny awans odnotowały Urugwaj, Argentyna i Salwador, a tuż za pierwszą dziesiątką uplasował się Meksyk. Firmy mogą zyskać na spowolnieniu gospodarki po okresie szybkiego wzrostu i na stabilizacji czynszów w następnych 12 miesiącach.

richard middleton CIWRichard Middleton, dyrektor ds. zarządzania relacjami z klientami i obsługi klientów, Globalna Obsługa Najemców w regionie EMEA, powiedział: „Szereg wstrząsów w światowej gospodarce w ostatnich 18 miesiącach przekłada się obecnie na wzrost zagrożeń na niektórych rynkach wschodzących. W czasach niepewności strategie dotyczące portfeli nieruchomości są poddawane gruntownej analizie, a indeks ryzyka dla rynków wschodzących pomaga określić lokalizacje korzystne dla najemców”.

„Rynki wschodzące są coraz silniej powiązane ze światową gospodarką, ale warto pamiętać o ich ogromnej skali i zróżnicowaniu. Często błędnie uważa się je za jednorodne, choć w rzeczywistości znacząco różnią się między sobą pod względem dynamiki rynków nieruchomości, a także zagrożeń i szans dla najemców w poszczególnych lokalizacjach i sektorach gospodarki. Dobrym przykładem jest tu Afryka, której kraje oferują bardzo zróżnicowane warunki prowadzenia działalności, co należy brać pod uwagę w strategiach dotyczących nieruchomości”.

Indeks ryzyka uwzględnia zagrożenia i szanse na całym świecie dla firm poszukujących nieruchomości w celach ekspansji lub relokacji oraz wskazuje rynki, które mogą zaoferować najemcom najlepsze perspektywy w 2016 r.

Źródłem wielu globalnych wstrząsów makroekonomicznych i politycznych takich jak niestabilne ceny surowców, zawirowania na rynkach finansowych i ograniczenia systemowe są kraje BRIC, czyli Brazylia, Rosja, Indie i Chiny, ale obecnie wpływają one także na sytuację na rynkach wschodzących. W prezentowanym rankingu nie uwzględniono krajów BRIC, które zalicza się do bardziej dojrzałych rynków.

Autorzy raportu przeanalizowali rynki wschodzące także z perspektywy mikro. Na podstawie przeprowadzonego badania „najlepszych w swojej klasie” operatorów nieruchomości sporządzili ocenę lokalnych wyzwań związanych z dostępem do nieruchomości dla poszczególnych krajów.

Czynniki uwzględnione w badaniu:

  • Ogólna przejrzystość rynku nieruchomości
  • Łatwość zakupu nieruchomości komercyjnych przez firmy zagraniczne
  • Łatwość wynajmu powierzchni przez firmy zagraniczne
  • Szybkość zawierania transakcji

 

Translate »