Bułgaria obawia się odpływu pracowników

Od 1 stycznia 2014 roku rynki pracy w krajach Unii Europejskiej są otwarte dla obywateli Bułgarii. Rodzi to obawy zarówno ze strony rządu w Sofii, jak i w najbogatszych państwach Unii. Bułgaria boi się odpływu wykwalifikowanej kadry i szeregowych pracowników. Analitycy alarmują, że Bułgaria jest krajem o największym niżu demograficznym w UE, a zarazem najniższej przeciętnej długości życia i najwyższym wskaźniku umieralności. Tymczasem badanie agencji Alpha Research pokazało, że 6,7% Bułgarów zamierza emigrować do krajów UE, 70% z nich to młodzi ludzie do 30 roku życia, a 25% ma wyższe wykształcenie. Agencja szacuje, że z kraju wyjedzie 3-4% obywateli, tj. około 200 tys. ludzi. Z kolei obywatele bogatszych państw obawiają się konkurencji tańszej siły roboczej na swoich rynkach pracy.

Translate »