Chiny coraz chętniej inwestują w europejskie nieruchomości

  • W 2015 roku wartość chińskich inwestycji wzrosła o 22% do 8,5 mld euro.
  • Inwestorzy poszukują okazji inwestycyjnych w różnych sektorach i krajach.
  • Rośnie zainteresowanie nieruchomościami handlowymi i logistycznymi, a także rynkiem niemieckim.

Pomimo większej niestabilności na rynku wewnętrznym i spowolnienia wzrostu gospodarczego, wartość chińskich inwestycji w nieruchomości komercyjne w Europie w 2015 roku wzrosła w porównaniu z 2014o 22%, do poziomu 8,5 mld euro – wynika z badania firmy Cushman & Wakefield.

Autorzy raportu prezentującego trendy inwestycyjne w ostatnich trzech latach wskazują na szereg zmian, które utrzymają się w kolejnych miesiącach 2016 roku. Zwracają między innymi uwagę na to, że inwestorzy z Chin poszerzyli horyzonty inwestycyjne i stają się coraz bardziej aktywni w różnych segmentach rynku nieruchomości i regionach.

W 2014 roku największy udział w wolumenie obrotów miały podmioty reprezentujące kapitał państwowy i instytucjonalny. Z kolei w 2015 roku portfele nieruchomości powiększały głównie firmy prywatne i spółki giełdowe, które jednocześnie rozwijały swoją działalność korporacyjną. W ubiegłym roku największym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się nieruchomości biurowe, ale odnotowano również wzrost wartości inwestycji w sektorze handlowym z 6% w 2014 do 17%. Na pozostałe segmenty rynku, głównie nieruchomości hotelowe, przypadła jedna trzecia inwestycji.

Nigel Almond, z Cushman & Wakefield, powiedział: „Obserwujemy wyraźne zmiany w strukturze geograficznej strategii inwestorów. W 2015 r. udział Wielkiej Brytanii w łącznym wolumenie transakcji inwestycyjnych zmniejszył się z ponad 80% do 56%. Londyn utrzymał pozycję największego miasta pod względem aktywności inwestycyjnej, ale nieznacznie więcej kapitału zainwestowano na rynkach lokalnych. Jednak obecnie to Europa kontynentalna przyciąga więcej inwestycji, o czym świadczy wzrost jej udziału w łącznej wartości transakcji inwestycyjnych z 20% w 2014 r. do 44%. Na Francję przypadło 27% obrotów, głównie za sprawą dużej transakcji na rynku hotelowym. Odnotowaliśmy także większy napływ kapitału do Niemiec oraz na rynki Europy Południowej i krajów Beneluksu”.

W 2016 roku inwestorzy z Chin będą nadal aktywnie działać na rynku nieruchomości. Dotyczy to w szczególności chińskich towarzystw ubezpieczeniowych i firm prywatnych, które będą dążyć do zwiększenia swojej obecności na zagranicznych rynkach. Przewidujemy, że chińscy inwestorzy przeznaczą część wydatków na globalne inwestycje szacowane na 70 mld euro także na nieruchomości w Europie.

Ted Li, dyrektor sekcji ds. Chin w Cushman & Wakefield, powiedział: „W ubiegłym roku chętniej inwestowano w Europie kontynentalnej. Trend ten obecnie się utrzymuje, czego dowodem jest dalszy napływ kapitału na rynki tego regionu, w szczególności do Niemiec. Jednocześnie obserwujemy spadek zainteresowania sektorem biurowym, na czym zyskują nieruchomości handlowe, a także przemysłowe i logistyczne. Inwestorzy instytucjonalni będą nadal poszukiwać aktywów zapewniających przychody w długim okresie, natomiast inwestorzy już obecni na danym rynku będą brać pod uwagę inwestowanie w segmencie value-add w celu osiągnięcia większych zysków”.

fot. archiwum

Translate »