Chrońmy się przed ciemną stroną elektryczności

Korzystamy z niej na co dzień i traktujemy jako coś oczywistego, a jej brak całkowicie paraliżuje współczesny świat… Mowa o elektryczności – nie wyobrażamy sobie bez niej życia, ale czy jesteśmy świadomi związanych z nią zagrożeń?

Urządzenia elektryczne emitują pole o  częstotliwościach, które mogą negatywnie wpływać na nasz organizm. Ekran NoEM to pierwszy na świecie produkt, który niemal w 100% eliminuje szkodliwe pole elektryczne niskich częstotliwości przez absorbcję, a nie przez odbicie. Wykorzystuje do tego mikro struktury ceramiczne i nie wymaga uziemienia.

Wszechobecny elektrosmog

Pole elektromagnetyczne (pole EM) jest naturalnym zjawiskiem występującym w przyrodzie, a człowiek jest „istotą elektryczną” – obecne w naszym ciele impulsy elektryczne umożliwiają przeprowadzenie niezbędnych procesów życiowych. Rozwój elektryfikacji spowodował pojawienie się sztucznych pól elektrycznych, które postrzegane są w kategorii zanieczyszczenia i zostały nazwane elektrosmogiem.

Słownik języka polskiego PWN definiuje elektrosmog jako „wszechobecne pole elektromagnetyczne wytwarzane przez wszystkie urządzenia elektryczne”. To właśnie wszechobecność jest główną wadą elektrosmogu – towarzyszy nam na ulicy, w pracy i w domu. Człowiek jest nieustannie narażony na działanie pola elektromagnetycznego, które wielokrotnie przekracza wartość naturalnych pól. Przed okresem elektryfikacji natężenie pola w otoczeniu człowieka wynosiło około 0,0001 V/m, a dziś w przeciętnym domu osiąga ono poziom nawet 500-1000 V/m.

ekran noem

Międzynarodowe organizacje potwierdzają wpływ pola EM na zdrowie człowieka

Na problem emisji elektrosmogu zwracają uwagę również międzynarodowe organizacje, takie jak Unia Europejska czy Organizacja Narodów Zjednoczonych. Dokumentem mówiącym o konieczności ograniczenia pola EM w otoczeniu człowieka jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. Dyrektywa zwraca uwagę na bezpośrednie skutki oddziaływania pól elektromagnetycznych na zdrowie człowieka, jednocześnie podkreślając, że wciąż niezbadane są odległe w czasie konsekwencje oddziaływania pola EM. Dokument ma zostać zaaprobowany przez wszystkie kraje członkowskie do 1 lipca 2016 r.

Dyrektywa zwraca uwagę na biofizyczne skutki oddziaływania pola EM – odnoszą się one do reakcji, które zachodzą w ludzkim organizmie w wyniku oddziaływania pól elektrycznych. Mogą to być zawroty, bóle głowy, mdłości, zaburzenia nastroju, przewlekłe zmęczenie, bezsenność, zakłócenia rytmu serca, zakłócenia w pracy mięśni, mózgu i innych narządów. To tylko kilka z wielu możliwych skutków oddziaływania elektrosmogu na ludzki organizm.

Negatywny wpływ pola elektromagnetycznego na zdrowie człowieka potwierdza też Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Badania przeprowadzone przez WHO na potrzeby publikacji Extremely low frequencies (Pola skrajnie niskich częstotliwości) potwierdziły wpływ elektrosmogu na zdrowie człowieka. WHO sklasyfikowało pola elektromagnetyczne jako możliwie rakotwórcze dla człowieka.

Wyjątkowy w skali światowej wynalazek polskiego naukowca skutecznie obniża poziom PEM Nie sposób uciec przed elektrosmogiem, ale można skutecznie ograniczyć jego szkodliwe oddziaływanie. NoEM to pierwszy na świecie produkt, który niemal w 100% chroni przed polem EM. Ekran jest efektem współpracy grupy Selena z wybitnym polskim wynalazcą, dr Stanisławem Wosińskim.

Ekran NoEM farba podkładowa jest innowacyjnym w skali światowej produktem, który powstał na bazie technologii wynalezionej przez dr Wosińskiego. Ceraqion Technology to efekt wieloletnich badań naukowca nad właściwościami wody i ceramiki. Technologia uzyskała patent i międzynarodowe uznanie w postaci licznych nagród, m.in. Złotego Medalu w kategorii „Ochrona Środowiska – Energia” na Międzynarodowej Wystawie Wynalazczości w Genewie w kwietniu 2011r.

NoEM zawdzięcza swoje działanie niezwykłym właściwościom wody „zamrożonej” w mikrostrukturach porowatych ceramiki. Technologia zastosowana do produkcji ekranu jest w pełni bezpieczna i ekologiczna – wykorzystuje naturalne cechy wody. Co ważne, w stosunku do innych ekranów jest znacznie tańszy i nie wymaga uziemienia. Posiada także inne właściwości, które stanowią o jego przewagach.

Ekran został po raz pierwszy zastosowany na gdańskim osiedlu Wolne Miasto przez warszawskiego developera, firmę Eco Classic. Badania wykazały wysoką skuteczność produktu – przy optymalnej wilgotności względnej, która wynosi ok. 60%, NoEM ekranuje pole elektryczne na poziomie 99%.

Ekran NoEM – farba podkładowa, dzięki zastosowaniu inteligentnej technologii absorbuje najbardziej szkodliwe częstotliwości, przepuszczając korzystne dla człowieka naturalne pole ziemskie o częstotliwości 7,8 Hz. Zastosowanie ekranu nie zakłóca także możliwości odbioru sieci komórkowej i Wi-Fi.

Translate »