Cięcia budżetowe w Wielkiej Brytanii

George Osborne, minister finansów Wielkiej Brytanii zapowiedział, że niezbędne są cięcia wydatków rządowych w latach 2015-20 w wysokości nawet 25 miliardów funtów. Prawie połowa, bo 12 miliardów funtów dotyczyć będzie świadczeń socjalnych w latach 2015-17, ale pozwoli to uniknąć ograniczenia środków na oświatę, służbę zdrowia, świadczenia emerytalne oraz podwyższania podatków lub dalszego zadłużania budżetu. Minister zasugerował, że cięcia dotyczyłyby między innymi likwidacji zapomogi na mieszkania dla osób poniżej 25. roku życia oraz ograniczenia dostępu do lokali socjalnych dla zarabiających więcej niż 65 tysięcy funtów rocznie.

Translate »