Cisza! Potrzebuję pomyśleć….

Za rozdrażnienie, brak koncentracji i niezdolność do realizacji zadań przez pracowników biurowych w większości przypadków odpowiedzialny jest hałas. W badaniu „Co to za dźwięk” ponad połowa ankietowanych określiła miejsca swojej pracy jako „głośne”.

Pracujący w pomieszczeniach typu open space nie mogą skoncentrować się na zadaniach z powodu hałasu. W badaniu „Co to za dźwięk”[1], które przeprowadzono wśród pracowników biur w Australii, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, ponad połowa ankietowanych określiła miejsca swojej pracy jako „głośne”. Ankietowani stwierdzili, że hałas w miejscu pracy utrudnia koncentrację i obniża wydajność, przez co nie są w stanie w pełni wykorzystać swojego potencjału na rzecz pracodawcy. Większość osób potwierdziło też, że hałas w biurze zwiększa poziom stresu i rozdrażnienia. Na liście najbardziej przeszkadzających dźwięków, na pierwszych miejscach badani wskazywali: rozmowy współpracowników (71% ankietowanych), rozmowy telefoniczne (67%), dzwonki telefonów (62%) i ludzie chodzący wokół nich (54%).

W Polsce

„Hałas jest najpowszechniej występującym czynnikiem szkodliwym środowiska pracy. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2017 r. w warunkach zagrożenia hałasem pracowało 187,5 tys. osób, co stanowiło więcej niż 45,6% ogólnej liczby pracowników zatrudnionych w warunkach zagrożenia czynnikami szkodliwymi środowiska pracy” – podaje na stronie Centralny Instytut Ochrony Pracy[2], który zbadał stan zagrożenia hałasem w środowisku pracy w Polsce na podstawie danych GUS publikowanych w latach 2015 – 2017 w ramach serii „Warunki pracy”.

Biura

Choć badania GUS obejmowały różne zakłady pracy, to właśnie w biurach akustyka może mieć największe znaczenie dla dyspozycji intelektualnej pracownika i jego efektywności. To tu większość zadań wymaga przeprowadzenia procesów analitycznych i logicznego myślenia, co jest bardzo utrudnione zwłaszcza w przestrzeniach typu open space, w których poziom hałasu według danych GUS wynosi średnio ok. 60-65 decybeli. Eksperci podkreślają, że hałas na poziomie 55-60 decybeli zniechęca pracowników do rozpoczęcia trudnego zadania.

Środki zaradcze na hałas w pracy

Zapytani o sposoby radzenia sobie z nadmiernym hałasem w pracy uczestnicy badania „Co to za dźwięk” wskazywali najczęściej: zakładanie słuchawek lub pracę zdalną z domu. Okazało się bowiem, że mimo zgłaszania pracodawcom problemów, ci nie są zainteresowani ich rozwiązaniem, ignorując wpływ dobrego samopoczucia pracownika na jego efektywność i wyższą wydajność firmy.

„To problem braku świadomości” – mówi Marta Blachani z Rockfon. „We wszystkich miejscach, gdzie od użytkowników wymaga się pracy umysłowej, należy zadbać o odpowiednie warunki. Bardzo ważne jest by pomieszczenia, zwłaszcza w szkołach i biurach były przygotowane pod kątem umożliwienia użytkownikom koncentracji i skupienia. Wiemy, że odpowiednia aranżacja, kolorystyka i akustyka to bardzo ważne aspekty dla naszego mózgu, a wszelkie działania zmierzające do poprawy warunków pracy zwracają się w postaci czystego zysku (w firmach) i lepszych wyników w nauce (w szkołach)”.

Aby poprawić warunki akustyczne w miejscu pracy współcześnie wystarczy wdrożenie odpowiednich rozwiązań w postaci elementów wnętrz. Eksperci podkreślają, by nie rezygnować z pomieszczeń open space z uwagi na ich docenianą przez pracowników  zaletę w postaci możliwości współpracy zespołowej. Rockfon pomaga dobrać odpowiednie rozwiązania akustyczne obniżające poziom hałasu w miejscu pracy.

fot. Rockfon

[1] zrealizowane przez Radius Global Market Research w okresie 12-28 września 2018 r. na zlecenie firmy Interface

[2] https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P620059861340178661073&html_tresc_root_id=32274&html_tresc_id=300002126&html_klucz=32274&html_klucz_spis=