Co Europejczycy sądzą o swojej pracy

Według badania przeprowadzonego przez Eurobarometr, 53 proc. Europejczyków jest zadowolona z warunków pracy w ich kraju są dobre, natomiast 57 proc. uważa, że pogorszyły się one w ciągu ostatnich pięciu lat. Badanie pokazało duże różnice w opiniach pomiędzy krajami UE. W Polsce 57 proc. badanych uważa, że warunki pracy są złe, 38 proc. ocenia je dobrze, a 4 proc. nie ma zdania. Aż 46 proc. jest zdania, że w ciągu ostatnich lat warunki pracy pogorszyły się, a tylko 17 proc. ocenia je jako lepsze. Niezadowoleni z pracy są: Grecy – tylko 16 proc. zadowolonych, Chorwaci – 18 proc. pozytywnych odpowiedzi, Hiszpanie – 20 proc., Włosi – 25 proc., Bułgarzy – 31 proc., Słoweńcy, Portugalczycy i Rumuni – po 32 proc. zadowolonych.
Najwięcej zadowolonych osób z ich własnych warunków pracy jest w: Danii – 94 proc., Austrii i Belgii – 90 proc., Finlandii – 89 proc., Wielkiej Brytanii i Estonii – po 88 proc..

Badanie pod pojęciem „warunki pracy” uwzględniało – czas pracy, organizację, bezpieczeństwo i higienę pracy, reprezentację pracowników oraz ich relacje z pracodawcą.   (wg PAP)

 

Translate »