Cofnięte liczniki i auta po kolizjach to rosnąca plaga

Z raportu firmy Motoraporter, wynika, że na polskim rynku aut używanych rośnie plaga cofania liczników oraz zatajania prawdziwej historii użytkowania pojazdów, a zwłaszcza napraw powypadkowych. Firma sprawdziła kilka tysięcy ofert sprzedaży samochodów używanych, w 75% pochodzących od firm zawodowo zajmujących się handlem, w tym 80% były to samochody importowane. W 2013 roku aż w 62% samochodów poddanych ekspertyzie stwierdzono niezgodność stanu faktycznego z informacjami podanymi w ogłoszeniu. Najczęściej samochody nie posiadały dokumentów potwierdzających historię serwisową; aż 80% przeszło naprawy pokolizyjne, które zostały zatajone w ogłoszeniach sprzedaży; 44% przypadków budziło poważne zastrzeżenia co do faktycznego wskazania licznika przebiegu.

Translate »