Czy biogazownie są opłacalne?

Biogazownie to korzyści dla rolnictwa, środowiska i odbiorców energii elektrycznej oraz cieplnej. Doskonale wiedzą o tym Niemcy, którzy już od ponad dekady inwestują w tego typu instalacje. Polska, jako trzeci co do wielkości obszar rolniczy w Unii Europejskiej, dysponuje wręcz doskonałą bazą surowcową dla produkcji biogazu. I choć paliwo to odgrywa coraz większą rolę w naszym systemie energetycznym, branża ta wciąż napotyka wiele trudności, które skutecznie spowalniają jej rozwój.

Produkcja biogazu rolniczego pozwala przede wszystkim zmniejszyć emisję metanu i innych gazów cieplarnianych, pochodzących z rozkładu odchodów zwierzęcych. Dla produkcji spożywczej i przemysłowej to także ważny sposób zagospodarowania odpadów. Rozwój branży biogazowej to nie tylko spełnienie priorytetów polityki energetycznej i rolnej, ale również nowe miejsca pracy i wzrost przychodów z tytułu podatków lokalnych. Sama biogazownia nie wymaga wprawdzie zatrudniania licznego personelu, ale proces produkcji roślin energetycznych może być długofalowym źródłem dochodu dla wielu gospodarstw rolnych. Ponadto, biogaz może być wykorzystywany do wytwarzania prądu, jak i ciepła. Co więcej, takie instalacje produkują energię w sposób ciągły, niezależnie od tego czy świeci słońce, czy wieje wiatr. Biogaz ma różnorodne możliwości zastosowania, a ponadto daje się magazynować. Pod tym względem ma wyraźną przewagę nad innymi źródłami energii odnawialnej.

Niemcy bardzo szybko dostrzegli potencjał drzemiący w energetyce biogazowej. Jako jedni z pierwszych zrozumieli, że jest to kierunek, który najlepiej realizuje postulaty bezpieczeństwa energetycznego kraju.

„Obecnie 80% działających na świecie biogazowni – w tym dwie największe o mocy 20 MW każda – funkcjonuje w Niemczech. W większości są to instalacje o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego. Co więcej, nasi zachodni sąsiedzi wcale nie zamierzają zwalniać tempa i nadal utrzymują się w czołówce krajów, w których buduje się najwięcej nowych instalacji” – mówi Małgorzata Bartkowski z firmy REECO Poland, będącej organizatorem Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO® Poland – „Powszechność energetyki biogazowej u naszych zachodnich sąsiadów jest wielkim sukcesem, zawdzięczanym przede wszystkim regulacjom prawnym przyjaznym energetyce odnawialnej, które w Niemczech funkcjonują już od 2000 r. Model oparty na niemieckich taryfach gwarantowanych (EEG) dla producentów energii z OZE – w mniej lub bardziej zmienionych formach – funkcjonuje już w kilkudziesięciu krajach świata. Biogazownie rolnicze stanowią tam naturalny element krajobrazu terenów uprawnych, a farmerzy tworzą specjalne spółdzielnie, które nie tylko inwestują w budowę biogazowni, ale czerpią wymierne korzyści ze sprzedaży biogazu i nie mają problemów z utylizacją odpadów organicznych ze swoich gospodarstw. Polska, mimo sprzyjających warunków naturalnych oraz dużego zainteresowania potencjalnych inwestorów, wciąż daleka jest od wykorzystania swojego pełnego potencjału, pozostając w tyle za rynkami zagranicznymi.”

Gwałtowny rozwój technologii współspalania wielopaliwowego, nadpodaż zielonych certyfikatów oraz drastyczny spadek ich cen, brak certyfikatu kogeneracyjnego, a przede wszystkim brak kompleksowego, stabilnego systemu wsparcia dla odnawialnych źródeł energii przyczyniły się do zahamowania rozwoju sektora biogazowego w Polsce. Co zrobić, aby mimo wszystko biogazownie powstawały? Jak efektywnie prowadzić instalacje już działające? Co zrobić, żeby projektowane instalacje sprostały trudnościom rynkowym i przynosiły dochody? Odpowiedzi na te i inne pytania zostaną udzielone podczas 3. Forum Biogazu, które w tym roku odbędzie się pod hasłem „Opłacalna biogazownia – jak zarobić na produkcji biogazu?”, które odbędzie się we wrześniu.

na zdjęciu: Małgorzata Bartkowski, fot. materiały prasowe

Translate »