Czy proekologiczny model biznesowy zmieni świat do 2030 roku?

Na początku grudnia w Madrycie odbył się kolejny szczyt klimatyczny COP25. Obok delegacji rządowych w wydarzeniu brało udział 30 tysięcy uczestników.

Wśród prelegentów byli także eksperci Capgemini, którzy przedstawili raport z obszaru zrównoważonego i odpowiedzialnego biznesu – „Sustainable Business Revolution 2030” – na temat zmian, jakie zajdą w organizacjach w ciągu nadchodzącej dekady.

Według autorów sprawozdania, skuteczne przeciwdziałanie zmianom klimatycznym będzie możliwe wyłącznie wtedy, gdy wszyscy będą ze sobą współpracować i podejmować masowe działania. Żadna firma nie jest w stanie sama osiągnąć zamierzonych efektów – to najważniejszy wniosek płynący z raportu Capgemini pt. „Sustainable Business Revolution 2030”, analizującego możliwości nowych modeli biznesowych opartych na idei zrównoważonego rozwoju ekologicznego.

Jedynym sposobem, aby w znaczący sposób wpłynąć na emisję szkodliwego dwutlenku węgla, jest szeroko zakrojona współpraca w ramach poszczególnych ekosystemów. To podejście wymaga od firm radykalnej zmiany koncepcji prowadzenia biznesu – przemyślenia swoich modeli biznesowych, wyboru odpowiednich rozwiązań technologicznych oraz podjęcia otwartej współpracy z innymi podmiotami.

Trzy ekosystemy, które zmienią świat do 2030 roku

W wizji przyszłości, opisanej w raporcie, trzy obszary w szczególny sposób przyczynią się do zmian na rzecz zrównoważonego rozwoju w nadchodzącej dekadzie. To decyzje podejmowane w zakresie innowacji i technologii pozwolą wywrzeć duży wpływ na ograniczenie destrukcyjnych zmian klimatycznych.

Energetyka – skupienie się na inteligentnej sieci energetycznej (smart grids) i wykorzystanie rozproszonych modeli biznesowych. Te działania mają szansę zmienić rynek i wpłynąć na klimat.

Mobilność – wykorzystanie sztucznej inteligencji, rozwiązań Blockchain, oraz rozwój sieci 5G spowoduje efektywniejsze wykorzystanie transportu, lepsze zarządzanie produkcją i procesem logistycznym, co wpłynie pozytywnie na środowisko.

Inteligentne miasta – wyzwaniem dla biznesu jest wykorzystanie swoich innowacyjnych rozwiązań, stworzonych na rzecz zrównoważonego rozwoju, we współpracy z miastami.

Właśnie w tych obszarach należy upatrywać największych zmian w nadchodzącej dekadzie. Zmiany zachodzą już teraz, na rynku nie brakuje ambitnych pionierów, którzy w tej chwili podejmują właściwe dla środowiska działania i warto z tych inspiracji wyciągać lekcje na przyszłość. W raporcie „Sustainable Business Revolution 2030” znajdują się liczne tego przykłady z każdego z trzech wymienionych wcześniej obszarów:

NATIONAL GRID (ENERGETYKA) – Ostatni rok jest historyczny dla National Grid System Operator, narodowego dostawcy energii elektrycznej i gazu w Wielkiej Brytanii. To w 2019 roku po raz pierwszy wyprodukowano więcej energii elektrycznej z OZE niż z paliw kopalnych, natomiast w maju przez dwa tygodnie udało się zupełnie nie korzystać z węgla. To pierwszy taki okres od czasów rewolucji przemysłowej. W 2019 roku zakończono dwuletni program transformacji spółki, który przeprowadzono wspólnie z Capgemini Invent. Wyodrębniono prawnie spółkę National Grid ESO, odpowiedzialną jedynie za elektryczność, aby była ona bardziej przejrzysta w zarządzaniu i sprostała wymaganiom klientów. Nowa spółka jest praktycznie niezależna i w jej ramach podejmowane są działania na rzecz dekarbonizacji transportu, ogrzewania i przemysłu. Ostateczny cel ma zostać osiągnięty do 2050 roku.


AUDI (MOBILNOŚĆ) – Gigant branży motoryzacyjnej podejmuje ambitne działania na rzecz zmiany swojego biznesu. Do 2025 roku zelektryfikowanych będzie 30 modeli, z czego 20 będą to pojazdy czysto elektryczne, a 10 pozostałych będzie dostępnych w wariancie hybrydowym. Do tego samego roku wszystkie zakłady produkcyjne mają być też neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla. Tak szeroko zakrojone działania wymagają zmiany strategii i nowego podejścia do produkcji. W opracowaniu odpowiednich procesów i rozwiązań AUDI wspierane jest przez Capgemini Invent. Wśród pierwszych wspólnie wypracowanych rozwiązań znalazł się nowatorski system ładowania pojazdów elektrycznych Audi E-tron. Zarówno klienci biznesowi, jak i indywidualni konsumenci tego pojazdu zyskali dostęp do ponad 110 000 punktów ładowania w 21 krajach Europy. A to dopiero początek.

DUSSELDORF (SMART CITY) – To czołowe miasto w największej aglomeracji w Niemczech, gdzie Capgemini Invent pomaga władzom przygotować i realizować wizję zrównoważonej mobilności. Celem jest znaczne zmniejszenie wykorzystania tradycyjnych indywidualnych pojazdów mechanicznych na rzecz systemu nowoczesnej mobilności. W mieście powstała nowa jednostka odpowiedzialna za wdrożenie tego projektu. W ramach nowego systemu mieszkańcy, osoby dojeżdżające do Dusseldorfu do pracy, oraz odwiedzający, mają mieć dostęp do zintegrowanego systemu mobilności w ramach całego portfolio powiązanych usług. W mieście powstaną centra mobilności, pojawią się nowe inteligentne rozwiązania parkingowe oraz aplikacja do wygodnego korzystania z całej platformy.

Ochrona środowiska wymaga kompleksowych rozwiązań i natychmiastowych działań

Raport „Sustainable Business Revolution 2030” jest przewodnikiem dla organizacji w jaki sposób zmieni się nasz świat w ciągu najbliższej dekady i jakie kroki należy podjąć w firmach, aby te zmiany wprowadzać. To drogowskaz na ścieżce do podejmowania niezbędnych działań, mających chronić naszą planetę.

Redukcja dwutlenku węgla wymaga natychmiastowej współpracy nas wszystkich. Aby ochronić środowisko przed destrukcyjnymi zmianami klimatycznymi, potrzebna jest rewolucja w prowadzeniu biznesu, oraz zmiana nawyków każdego z nas. Firmy powinny jednak podejmować odpowiedzialne kroki i korzystać z doświadczeń ekspertów. Transformacja biznesu, prowadząca do korzystania z czystej energii, musi być przeprowadzona natychmiast dla dobra biznesu ,planety i dla dobra nas wszystkich.

fot. archiwum

Translate »