Dawny szpital zmienia się w centrum opieki nad seniorami

Angel Care powstaje we Wrocławiu w budynku dawnego szpitala Uniwersytetu Medycznego. Budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków – jego XIX-wieczna elewacja podlega ochronie – dlatego przed rozpoczęciem prac wymagana była zgoda na przebudowę i remont miejskiego konserwatora zabytków. Po jej otrzymaniu generalny wykonawca prac, firma Eiffage Polska Budownictwo, rozpoczął realizację pierwszego w Polsce kompleksowego centrum opieki nad seniorami.

Projekt, który wykonało przedsiębiorstwo Modulor, przewiduje generalny remont ponad stuletniego budynku. Zachowana zostanie główna konstrukcja nośna budynku. Wymianie ulegnie dach z przywróceniem widocznego podziału na 2 części wybudowane w 2 etapach (neogotycka część powstała w 1898 r., kolejną dobudowano w latach 20. XX w.). Odnowiona zostanie elewacja z odbudową dawnego szczytu. Zamontowana zostanie nowa stolarka okienna i drzwiowa z zachowaniem stylistyki pierwotnej. To pozwoli utrzymać historyczny charakter obiektu.

Dawny szpital przy Dyrekcyjnej przez kilka ostatnich lat nie był użytkowany. Generalny wykonawca przejął teren na początku grudnia 2014 r. i rozpoczął jego porządkowanie. Wyburzone zostały mniejsze budynki gospodarcze i techniczne, jak pralnia, tlenownia czy garaże, wykonane zostało przyłącze do kanalizacji oraz powstało zaplecze kontenerowe budowy. Następnie można było rozpocząć właściwe prace budowlane.

angel careAngel Care to inwestycja firmy MD Nursing, która prowadzi podobne ośrodki w Europie, a także grupy deweloperskiej Angel Poland Group. Wspólne przedsięwzięcie oznacza, że do Polski zostaną przeniesione wzorce ze światowych centrów opieki o najwyższych standardach. Koszt inwestycji Angel Care we Wrocławiu wyniesie 50 mln zł. W gotowym centrum będzie dostępne około 250 miejsc.

fot. materiały prasowe

 

 

Translate »