Dobre wyniki Echo Investment

Grupa Kapitałowa Echo Investment podała w komunikacie, że I połowę 2014 roku zamknęła zyskiem netto wynoszącym 424,8 mln PLN, wyższym o ponad 40% w odniesieniu do zysku wypracowanego w I półroczu 2013 roku. Przychody netto przekroczyły 223,4 mln PLN pozostając na poziomie 15% niższym do osiągniętego w analogicznym okresie roku poprzedniego (260,6 mln PLN).

Wynik na działalności operacyjnej wyniósł po I półroczu 2014 roku 527,1 mln PLN, i był wyższy o 7% w stosunku do wyniku EBIT na koniec I półrocza 2013 roku. Przychody osiągnięte w I półroczu 2014 roku w rozbiciu na trzy podstawowe segmenty rynku, na których operuje emitent, wyglądały następująco:

  • centra handlowe – 158,3 mln PLN,
  • biura i hotele – 40,4 mln PLN,
  • mieszkania – 20,6 mln PLN,
  • pozostałe – 4,1 mln PLN.

Całkowita wartość aktywów Grupy Kapitałowej Echo Investment wzrosła o blisko 11% w stosunku do wartości aktywów z końca I półrocza 2013 roku i ma wartość 6,35 mld PLN. Poziom kapitałów własnych Grupy Kapitałowej Emitenta osiągnął wartość 3,18 mld PLN i był o ponad 16% wyższy od wartości sprzed roku. Na koniec I półrocza 2014 roku Grupa Kapitałowa Echo Investment posiadała 497,8 mln PLN środków pieniężnych (wzrost na przestrzeni roku o blisko 80 mln PLN).

Echo Investment SA to jedna z największych w Europie firm inwestycyjno-deweloperskich z polskim kapitałem. Spółka realizuje inwestycje w czterech głównych sektorach rynku nieruchomości: budownictwie mieszkaniowym, centrach handlowych, budownictwie biurowym oraz hotelowym.

il. budynek Q22 w Warszawie, projekt: Kuryłowicz&Associates

Translate »