Dobre wyniki polskiej gospodarki

Według danych szacunkowych podanych przez GUS, polski PKB w I kw. br. wzrósł o 3,3% licząc rok do roku, po wzroście o 2,7% w IV kwartale 2013 roku. W ujęciu kwartalnym PKB wzrósł o 1,1%. Wcześniejsze prognozy przewidywały wzrost PKB za I kwartał o 3,1% w ujęciu rocznym. Pełne dane zostaną opublikowane 30 maja br.

Według prognoz Ministerstwa Finansów, PKB za 2014 rok wzrośnie o 3,3%, a nie jak wcześniej zakładano o 2,5%. W kolejnych latach osiągnie poziom: w 2015 roku 3,8%, a w 2016 roku 4,3%.

 

Translate »