Dostęp do danych w zasięgu kliknięcia

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego stworzył kompleksowy geoportal lokalny, na którym w postaci kompozycji mapowych zaprezentował różnego rodzaju dane przestrzenne.

  • Innowacyjny geoportal został rozbudowany na bazie rozwiązań technologicznych polskiej firmy GIAP, które pozwoliły na indywidualizację i dobór narzędzi do udostępniania i prezentacji danych.
  • Za pośrednictwem portalu interesanci znajdą kompleksowe informacje na temat wybranej nieruchomości na terenie miasta, sprawdzą przeznaczenie działki, etc.
  • Na potrzeby inwestorów została opracowana również kompozycja mapowa prezentująca nieruchomości inwestycyjne.

Jednym z najbardziej czasochłonnych etapów w procesie zakupu gruntów jest badanie rynkowe podczas którego trzeba zebrać i porównać różnego rodzaju informacje o dostępnych działkach. Zarówno dla zwykłego Kowalskiego, jak też dla inwestora czy dewelopera ten proces nadal pozostaje wyzwaniem. Niektóre dane są dostępne wyłącznie na żądanie w urzędzie, inne można znaleźć online, ale brak jednolitego systemu udostępniania danych geodezyjnych mocno utrudnia wyszukiwanie i porównanie uzyskanych informacji. Jednak niedawno na podstawie rozwiązań technologicznych polskiej firmy GIAP Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego stworzył geoportal lokalny, na którym w postaci kompozycji mapowych zaprezentował dane przestrzenne. Na portalu publikowane są m.in dane z zakresu geodezji, urbanistyki, demografii czy również zestawienie aktualnych ofert inwestycyjnych skierowanych do potencjalnych inwestorów.

– Za pośrednictwem portalu każda osoba zainteresowana jako klient urzędu znajdzie kompleksowe informacje na temat wybranej nieruchomości na terenie miasta, sprawdzi przeznaczenie działki w kontekście zagospodarowania przestrzennego, zweryfikuje czy wybrany grunt nie leży na terenach zagrożonych powodziami, a nawet jaka jest struktura demograficzna osób mieszkających w okolicy. Na potrzeby Inwestorów została opracowana również kompozycja mapowa prezentująca nieruchomości inwestycyjne. Dzięki dedykowanym wyszukiwarkom można w szybki sposób znaleźć nieruchomość, która spełnia zadane kryteria.

Zapotrzebowanie ze strony administracji publicznej w Polsce na kompleksowe geoportale będzie nieustannie rosnąć, ponieważ jest wyjściem naprzeciw potrzebom mieszkańców i inwestorów, a jednocześnie usprawnia pracę urzędników i przynosi spore oszczędności dla samorządów – zapewnia Sławomir Hemerling-Kowalczyk, prezes GIAP, członek zarządu Sputnik Software.

Tak rozbudowany i zaawansowany system informacji geograficznej, który od niedawna funkcjonuje w UM Gorzów Wielkopolski, pozwolił na uporządkowanie i zebranie wszystkich danych przestrzennych w jednym miejscu, a później dostęp do kompleksowych informacji na temat nieruchomości z dowolnego miejsca o każdej porze. Co więcej geoportal umożliwia użytkownikom tworzenie własnych map na podstawie przygotowanych kompozycji mapowych i dzielenie się stworzonymi danymi z odbiorcami. Do dyspozycji firm inwestorskich czy deweloperskich oraz mieszkańców zostały opracowane intuicyjne narzędzia, które pozwalają na tworzenie własnych analiz przestrzennych.

– Innowacyjność tego projektu polega na możliwości indywidualizacji i doboru narzędzi do udostępniania i prezentacji danych przestrzennych, co zostało podyktowane obecnymi na rynku e-usług trendami. Administrator systemu w urzędzie na początku otrzymuje posiadające tylko ogólne funkcje rozwiązanie, które później można rozbudować i dostosować do potrzeb różnych grup interesariuszy. W ten sposób w obrębie poszczególnych geoportali mogą powstać unikatowe o nieograniczonej liczbie podstron zbiory danych do zagospodarowania przestrzennego. Możliwość dostosowania wyglądu portalu, dodawania odpowiednich narzędzi dla wybranych zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych grup użytkowników, czy dodawanie nowo utworzonej kompozycji mapowej w ciągu kilku minut wskazuje na nieprzeciętność rozwiązania, które zostało uruchomione dla Gorzowa Wielkopolskiego – tłumaczy Sławomir Hemerling-Kowalczyk.

W dobie Społeczeństwa 2.0 upowszechnia się dostęp do informacji i szerokiej gamy e-usług, a więc zapotrzebowanie na tego typu rozwiązania będzie stale rosnąć. Urzędy stają się coraz bardziej otwarte na potrzeby mieszkańców i inwestorów zapewniając im możliwość korzystania z innowacyjnych form kontaktu. Prezentacja wszystkich informacji na dedykowanym portalu mapowym dla pracowników urzędów oznacza oszczędność czasu i daje większą możliwość pracy nad bieżącymi zadaniami poprzez ograniczenie liczby kontaktów z petentami. Dzięki możliwości nadawania odpowiednich ról i widoczności kompozycji dla użytkowników, geoportal staje się również narzędziem pracy i wsparciem w codziennych obowiązkach. Jednocześnie szerokie możliwości konfiguracyjne sprawiają, że uruchomienie nowoczesnego geoportalu przekłada się na poprawę wizerunku miasta lub gminy. 

fot. archiwum

Translate »