Europa otwarta na pośredników i zarządców nieruchomości wyłącznie profesjonalnych – 3 pytania do Claudine Speltz

Należy przekonywać polityków i rządy, że konieczne jest dążenie do odpowiedniego przygotowania do wykonywania zawodu pośrednika i zarządcy nieruchomości. To ma bardzo duże znaczenie dla jakości świadczonych usług i ochrony interesów konsumentów. Jeżeli uświadomimy sobie, że, aby móc wykonywać ten zawód, należy posiadać wiedzę i stosować się do zasad etycznych, to stworzenie jednolitych ram działania w całej Europie stanie się możliwe – mówi Claudine Speltz, Prezydent Europejskiej Rady Nieruchomości CEPI, która będzie prelegentem jubileuszowego XX Kongresu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości 22-23 maja w Warszawie.

W Polsce zawody pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości zostały zderegulowane. Czy podobne tendencje można zaobserwować w Unii Europejskiej?

claudine spelz kadrJak najbardziej! Od pewnego już czasu obserwujemy w Europie proces deregulacji zawodów związanych ze świadczeniem usług na rynku nieruchomości, co ma pozwolić na ich swobodne wykonywanie na terenie całej Unii. Obecnie zbierane są informacje dotyczące poszczególnych rynków europejskich i sytuacji działających na nich profesjonalistów. W różnych krajach mamy do czynienia z bardzo różnymi uregulowaniami. W niektórych, tak jak w Polsce, w ogóle nie ma regulacji, w innych są na wysokim poziomie. Zebrane informacje pozwolą na stworzenie bazy do dalszych prac nad ujednoliceniem wymagań dotyczących przygotowania zawodowego, niezbędnego do świadczenia usług na rynku nieruchomości.

Działania te zmierzają do wprowadzenia z końcem 2016 roku Europejskiej Legitymacji Zawodowej, elektronicznego certyfikatu kwalifikacji, obejmującego m.in. zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami. Co zmieni ten dokument w pracy polskich profesjonalistów?

Legitymacja może odegrać ogromną rolę w rozwoju usług na rynku nieruchomości. W niektórych krajach mamy niedobór specjalistów, w innych ich nadmiar. W momencie, kiedy legitymacja zacznie obowiązywać, profesjonaliści, szczególnie ludzie młodzi, otrzymają możliwość swobodnego przemieszczania się i wykonywania swojego zawodu. Rynek – jeśli chodzi o przepływ usług – stanie się bardziej wolny.

Czy Europejska Legitymacja Zawodowa będzie – przynajmniej w pewnym sensie – pełniła rolę zarezerwowaną dotychczas dla lokalnych regulacji, ujednolicając je i egzekwując bez względu na kraj, w którym usługi są świadczone?

Europejska Legitymacja Zawodowa będzie przede wszystkim systemem informacyjnym, do którego będą wpisywane starannie dobrane osoby. Dokument ten, co bardzo ważne, będzie wydawał organ administracyjny danego kraju. To w nim będą zapadały decyzje, jakie umiejętności są wymagane, aby móc wykonywać dany zawód. I tu widzę ogromną rolę organizacji zawodowych, które powinny edukować społeczeństwo, pokazywać, że osoba, która legitymuje się tym dokumentem ma określone przygotowanie zawodowe, przestrzega kodeksu etyki zawodowej i zawodowych standardów oraz, że świadczy usługi na wysokim poziomie. Organizacje zawodowe powinny przekonywać polityków i rządy, że konieczne jest stworzenie minimalnego poziomu przygotowania do wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami. To ma bardzo duże znaczenie dla jakości świadczonych usług i ochrony interesów konsumentów. Jeżeli uświadomimy sobie, że, aby móc wykonywać ten zawód, należy posiadać pewną wiedzę i poziom etyczny, to stworzenie jednolitych ram działania w całej Europie stanie się możliwe. I ogromna jest tu rola CEPI, jako organizacji międzynarodowej zrzeszającej federacje lokalne. Musimy pokazywać, że praca w branży nieruchomości wiąże się z posiadaniem pewnych umiejętności. Tylko to daje gwarancję ochrony interesów konsumentów.

Translate »