Europa Środkowo – Wschodnia: bardzo dobre wyniki na rynku inwestycyjnym

W okresie od I do III kw. 2015 r. w regionie sfinalizowano transakcje o łącznej wartości ok. 5,5 mld euro. Jak podaje firma JLL, latem odnotowano znaczący wzrost aktywności w całej Europie Środkowo-Wschodniej, co przełożyło się na bardzo dobre wyniki transakcyjne.

Według wstępnych szacunków, w samym tylko III kw. 2015 r. łączny wolumen umów kupna/sprzedaży nieruchomości w regionie przekroczył 2,8 mld euro. Wynik ten obrazuje jeden z najlepszych trzecich kwartałów w historii rynku i jest tylko nieznacznie niższy od rekordowego wyniku z 2007 roku. W rezultacie, według wstępnych szacunków JLL, wolumen transakcji inwestycyjnych zrealizowanych od początku roku do końca września wyniósł ponad 5,5 mld euro, co stanowi 22% wzrost rok do roku.

kevin turpin jll kadr Kevin Turpin, dyrektor Działu Badań Rynku i Doradztwa w Europie Środkowo – Wschodniej JLL: „Ostatni kwartał roku jest szczególnie intensywny dla doradców inwestycyjnych. Biorąc pod uwagę umowy w procesie negocjacji, przewidujemy, że wartość transakcji w regionie ma szansę sięgnąć nawet 8 mld euro na koniec roku. Jeśli do tego dojdzie, 2015 zakończy się najlepszym wynikiem od czasu spowolnienia gospodarczego i trzecim najwyższym rezultatem w ciągu ostatnich 12 lat”.

Czechy prowadzą aktualnie pod względem wartości transakcji inwestycyjnych z 43% udziałem w ogólnym regionalnym wolumenie. Następna jest Polska – 28% i Rumunia – 11%.

Szacunkowa wartość transakcji inwestycyjnych w okresie I – III kw. 2015 r. w Europie Środkowo – Wschodniej

Kraj Wartość transakcji w okresie I – III kw. 2015 r. (w mln euro)*
Czechy 2,390
Polska 1,550
Rumunia 600
Węgry 520
Słowacja 105
Pozostałe kraje regionu 340

Żródło: JLL, październik 2015 (*dane wstępne)

Z analiz JL wynika, że stopy kapitalizacji dla najlepszych obiektów biurowych w Warszawie i Pradze kształtują się na poziomie 5.75 – 6.00%. W pozostałych segmentach rynku stopy kapitalizacji dla wiodących nieruchomości handlowych wynoszą 5.00 – 5.25%, a w przypadku magazynowych 6,50 – 6,75%.

Translate »