Europejskie banki i agencje zarządzające aktywami posiadają nieruchomości przeznaczone do sprzedaży o wartości 531 mld euro

Według danych przedstawionych w najnowszym raporcie opublikowanym przez firmę Cushman & Wakefield „Europejski rynek sprzedaży wierzytelności hipotecznych w III kw. ” (European Real Estate Loan Sales Market Q3), zaangażowanie brutto europejskich banków, w tym agencji zarządzających aktywami, w nieruchomości o podwyższonym ryzyku (zbędne z punktu widzenia strategii rozwoju – non-core) i przeznaczone na sprzedaż w najbliższych latach wynosi 531 mld euro.

Autorzy raportu prezentują szczegółową analizę zaangażowania 51 europejskich banków i agencji zarządzających aktywami w nieruchomości o podwyższonym ryzyku (non-core) oraz przedstawiają perspektywy dla europejskiego rynku sprzedaży wierzytelności związanych z nieruchomościami komercyjnymi (CRE) w najbliższych latach. Przedstawione dane dotyczą wierzytelności CRE w Europie, wierzytelności z kredytów hipotecznych na zakup nieruchomości mieszkaniowych oraz nieruchomości sprzedawanych po przejęciu własności (REO), których zbycie planują kredytodawcy.

W porównaniu z informacjami opublikowanymi w raporcie firmy Cushman & Wakefield za drugi kwartał 2014 r. zaangażowanie europejskich banków w nieruchomości o zwiększonym ryzyku zmniejszyło się o 53 mld euro do poziomu 531 mld euro brutto (333 mld euro netto po uwzględnieniu odpisów na należności nieściągalne).

Według wartości nominalnej krajami o największym zaangażowaniu są nadal Hiszpania i Wielka Brytania. Jednak w odróżnieniu od Wielkiej Brytanii w Hiszpanii odnotowano wzrost zaangażowania w nieruchomości o zwiększonym ryzyku ze 192 mld euro do 203 mld euro w minionym roku w wyniku reklasyfikacji kredytów po ubiegłorocznym przeglądzie jakości aktywów.

We Włoszech również zanotowano wzrost o prawie 30 mld euro, co wynika z opóźnienia banków w opracowywaniu planów oddłużania i świadczy o aktualnych problemach włoskich instytucji kredytujących. Jeśli zostaną wprowadzone zmiany, wówczas na pewno wzrośnie aktywność na rynku sprzedaży wierzytelności. W bieżącym roku sfinalizowano już 10 transakcji sprzedaży w porównaniu z zaledwie trzema w całym 2014 roku. Warto zwrócić uwagę, że zaangażowanie w nieruchomości o zwiększonym ryzyku wzrosło także w Holandii – o prawie 2 mld euro. Kraj ten również może przyciągnąć inwestorów.

Trzeci kwartał bieżącego roku był najlepszy pod względem wartości sprzedaży wierzytelności CRE i nieruchomości REO, która wyniosła 21,0 mld euro, dzięki czemu łączny wolumen transakcji wzrósł od początku roku do 44,6 mld euro. Do najbardziej aktywnych graczy na rynku nadal zalicza się irlandzkie i brytyjskie banki oraz agencje zarządzające aktywami, o czym świadczy fakt, że w bieżącym roku agencja NAMA oraz banki Permanent TSB i RBS zrealizowały łącznie transakcje sprzedaży wierzytelności CRE i nieruchomości REO o wartości ponad 16,6 mld euro.

Federico Montero, dyrektor ds. sprzedaży wierzytelności w dziale finansowania korporacyjnego firmy Cushman & Wakefield w regionie EMEA, powiedział: „W porównaniu z ubiegłym rokiem zaangażowanie europejskich banków w nieruchomości o zwiększonym ryzyku zmniejszyło się o ok. 53 mld euro, ale jeszcze wiele tzw. toksycznych aktywów czeka na restrukturyzację, która przyczyni się do dużego wzrostu podaży produktów inwestycyjnych, zwłaszcza w Europie Południowej i Wschodniej. Wartość obecnie zawieranych i planowanych transakcji sprzedaży szacujemy na ok. 92,7 mld euro, czyli na nieznacznie mniej niż w ubiegłym kwartale, dzięki czemu łączny wolumen transakcji sfinalizowanych w 2015 roku może wynieść 60-70 mld euro”.

 

 

Translate »